Iso paha hallinto

Olen huomannut, että yliopistossa on viime aikoina hallinnon ylimalkainen ja jopa vihamielinen arvostelu entisestään lisääntynyt. Hallinnosta puhutaan yhtenä kokonaisuutena, eikä siitä osata tai haluta erottaa eri tahoja ja tasoja. Yliopiston hallintohenkilökuntaan kuuluu monenlaisia ihmisiä. On akateemisesti koulutettuja tohtoreita ja enemmän käytännön työtehtäviin kouluttautuneita työntekijöitä. Monet meistä ovat suorittaneet tutkintonsa Turun yliopistossa. Kaikilla meillä on yhteinen työnantaja Turun yliopisto ja jokaisella omat työtehtävänsä.

Veikkaan, ettei kovin moni opetus- ja tutkimushenkilökunnasta edes tiedä, mitä me täällä laitoshallinnossa teemme. Emme me täällä keksi monimutkaisia hallinnollisia ohjelmia opetushenkilökunnan kiusaksi. Yritämme todellakin parhaamme mukaan hoitaa esimerkiksi talous- ja projektiasioita niin, että opetushenkilökunta voisi keskittyä tutkimukseen ja opetukseen. Teemme rekrytoinnissa tarvittavat valmistelut, järjestämme opetusnäytteet ja laadimme yhteenvedot, jotta oppiaineissa esimiesten olisi helpompi valita parhaat mahdolliset henkilöt tehtäviin. Teemme sivutoimisten tuntiopettajien työsopimukset ja matkalaskut. Seuraamme oppiaineiden budjetteja. Projektiasioissa autamme täyttämään hakemukset ja laskemaan budjetit. Kun rahoitus on saatu laskemme omarahoitusosuudet, autamme solettamaan ne ja seuraamme, että rahoitussuunnitelma toteutuu, eikä budjetti ylity. Hoidamme oppiaineiden ja projektien laskut, tilaamme matkat ja autamme löytämään oikeat reitit ja edullisimmat matkavaihtoehdot. Teemme julkaisu- ja taittotöitä, hoidamme arkistoja ja paljon muuta. Tutumpaa on varmaankin toimistosihteerien korvaamaton apu oppiaineissa.

Laitoksen hallintopalveluissa toimivat henkilöt ovat todella motivoituneita, ahkeria ja tunnollisia työntekijöitä. Olisi kiva, jos mekin saisimme tulla hyvällä mielellä tekemään työtämme, ilman että aina saa kuunnella millaista hallinto milloinkin on. Onneksi meillä laitoksen hallintotohenkilökunnan keskuudessa vallitsee hyvä työilmapiiri ja arvostamme toinen toistemme työtä. Olemme totta kai saaneet myönteistä palautetta myös opetus- ja tutkimushenkilökunnalta, kun olemme hoitaneet asiat kuntoon tai etsineet vastauksia sellaisiin kysymyksiin, jotka ovat vieraita heille. Hallintohenkilökunnan hyvän yhteishengen ja myönteisen palautteen avulla jaksaa eteenpäin.

Katariina Korpela
hkt-laitoksen laitoshallintopäällikkö