Kaaoksesta kosmokseen ja takaisin

Neljäs Aboagora-symposium järjestetään Turussa Sibelius-museossa 12.–14. elokuuta. Aboagora haluaa edistää tieteen ja taiteen välistä vuoropuhelua sekä rikkoa raja-aitoja. Aboagora ei asetu vain eri tieteenalojen rajalle vaan kutsuu kuulijoita yhteiskunnan kaikilta aloilta. Aboagora on foorumi, jossa vapaa keskustelu ja kahlitsematon ajattelu kohtaavat.

Vuoden 2013 Aboagorassa yleisö seurasi kiinnostuneena Bruce Sterlingin luentoa. Kuva: Otto Väätäinen.
Vuoden 2013 Aboagorassa yleisö seurasi kiinnostuneena Bruce Sterlingin luentoa. Kuva: Otto Väätäinen.

Paikkansa vakiinnuttanut Aboagora-symposium sukeltaa elokuussa 2014 maailmoihin, joissa järjestyksen ja epäjärjestyksen merkitykset tarkentuvat tieteen ja taiteen keinoin. Vuoden 2014 symposiumin teema on ”Chaos and Cosmos”. Tätä ehtymätöntä ja ihmismieltä kiehtovaa aihealuetta lähestytään fysiikan, uskonnon, kosmologian, mytologioiden, taiteen, elokuvan, talouden ja sosiologian keinoin.

Kolme teemaa, kolme päivää

Aboagora – Between Arts and Sciences ”Chaos and Cosmos” -symposium järjestetään 12.–14. elokuuta. Kolmepäiväisen symposiumin kullakin päivällä on oma teemansa:”Micro Cosmos”, ”Macro Cosmos” ja ”Chaos and Creation”. Agora-luentojen lisäksi rekisteröityneet osallistujat pääsevät seuraamaan workshoppeja, joissa symposiumin pääteemaa käsitellään päiväteeman näkökulmasta tieteenalojen sekä tieteen ja taiteen väliset rajat ylittäen.

Yleisölle avoimilla Agora-luennoilla merkittäviä puhujia

Suurelle yleisölle avoimet Agora-luennot ovat aikaisempina vuosina houkutelleet paikalle runsaasti kuulijoita. Agoristien valintaan kiinnitetään erityistä huomiota ja tänä vuonna puhujiksi ovat lupautuneet taiteilija ja kirjailija Hannu Väisänen, elokuvaohjaaja Peter Greenaway sekä professori Karen Barad (University of California).

Valtava tehtävä

Aboagora on suuren haasteen edessä. Kosmoksella ei tarkoiteta vain maailman selitystä, vaan se ymmärretään laajemmin järjestyksenä. Järjestys ja epäjärjestys – kosmos ja kaaos – eivät ole vain toistensa vastakohtaisia kategorioita, vaan ne liittyvät toisiinsa erottamattomasti – kaaosta ei ole olemassa ilman kosmosta, ja päinvastoin. Luova ihminen rakentaa ja hajottaa maailmankaikkeutensa kaaoksen ja kosmoksen erilaisten tulkintojen avulla. Juuri tästä syystä kaaos ja kosmos ovat olleet taiteellisten ja tieteellisten töiden innoittajia koko ihmiskunnan historian ajan. Tähän jatkumoon myös kesän Aboagora-symposium asettuu.

Aboagoran blogin löydät täältä. Edellisten Aboagora-symposiumien luentoja voit katsella ja kuunnella YouTubessa. Twitter: Aboagora@Aboagora2012

Anna Haapalainen on Aboagora – Between Arts and Sciences -symposiumin koordinaattori ja uskontotieteen tohtorikoulutettava.