Kahvinjuonti on osa kulttuurista viestintäjärjestelmää

Kahvi kuuluu vahvasti suomalaisten jokapäiväiseen elämään. Kahvikulttuuri ympäröi meitä, vaikka emme olisikaan kahvinjuojia. Arjen historiaa ja tapakulttuurin tutkimusta sisältävä väitöstutkimukseni käsitteli suomalaisten perheiden kahvinjuontia maaseudulla 1920-luvulta 1960-luvun lopulle.

Yhteisöllisyyttä ja hetken erityisyyttä

Kahvitilaisuuden sisältö. Helena Lindstén 2017.

Kahvinjuontitilanteiden tutkimuksessa tuli esille perheen sisäisiä ja ulospäin suuntautuvia vuorovaikutuksia, taloudellisia oloja ja perinnekäytäntöjä. Kahvikulttuuri on yhteydessä yhteiskunnallisiin muutoksiin liittyen elintasoon, elämäntapaan ja kansainvälistymiseen.

Päivittäiset kahvirituaalit maaseudulla toimivat päivän rytmittäjinä ja merkityksen antajina. Yhteisöllisellä kahvinjuonnilla viestitettiin yhteenkuuluvuutta, ylläpidettiin sosiaalista arvojärjestystä, vahvistettiin ryhmähenkeä, osoitettiin vieraanvaraisuutta sekä yhteiskunnallista kiinteyttä tai joskus kahvihetket koettiin pakonomaisina ja epämiellyttävinä tilaisuuksina. Yksin kahvittelussa korostui kahvinjuonnin erityisyys hetkessä. Merkityksinä nähtiin ajan rauhoittaminen itselle, palkitseminen, valmistautuminen päivän tapahtumiin ja sosiaalisiin kontakteihin sekä haaveilu ja unelmointi.

Talonpoikaista eetosta ja modernisaatiota

Iloista talkooväkeä rukiinleikkuun lopettajaiskahvilla Antrean Iivolan kylässä 1931. Riihimäen kaupunginmuseon valokuvakokoelma.

Muistitieto kertoi kahvinjuonnista perheiden arjessa. Arjen kahvinjuontitilaisuudet paljastivat luokkaerot, sukupuolten erilaiset kestitsemistilat, kahvinjuontitavat ja suhtautumisen kahvinjuontiin. Sosiaalistausta näkyi myös kahvinjuontitavasta. Kahvinjuontiseremonia helpotti selviytymistä erilaisista sosiaalisista tilanteista. Esitin tutkimuksessa kahvinjuontitilaisuuden kulttuurisen viestintäjärjestelmän, jolla oli vaikutuksia juhlan kulkuun.

Tutkimuksessa tuli ilmi, miten kahvin valmistaminen ja juominen olivat talonpoikaisen eetoksen säätelemää ennen kulutusyhteiskunnan läpimurtoa. Myös modernisaation vaikutus korostui kahvikulttuurissa. Se vaikutti kattaukseen, kahvin valmistamiseen, välineiden muutokseen, ilmapiirin sekä tapojen muutokseen. Toisaalta kahvikulttuuri monipuolisti modernisaatiota.

Helena Lindstén on tutkinut suomalaista kahvikulttuuria kulttuurihistorian oppiaineessa ja väitellyt aiheesta vuonna 2017.

Helena Lindstén: ”Olkaa hyvä ja ottakaa. Pankaa sekaan ja kastakaa”. Kahvinjuonti suomalaisten maaseutukotien arjessa ja juhlassa 1920-luvulta 1960-luvun lopulle. Turun yliopiston julkaisuja C 443. Turku 2017.