Kansainvälistä yhteistyötä: humanistisen tiedekunnan vierailijaprofessorit

Keväästä 2018 alkaen uusia tuulia humanistiseen tiedekuntaan tuovat neljä vierailijaprofessoria, joiden kanssa kehitetään tutkimusyhteistyötä. Professorit ovat Colin Davis (Royal Holloway, University of London), Lydia Kokkola (Luleå Tekniska Universitet), Jenny Sundén (Södertörns Högskola) ja Jukka Tyrkkö (Linnéuniversitetet).

Colin Davis

Colin Davis on ranskan kielen ja yleisen kirjallisuustieteen professori Lontoon yliopiston Royal Holloway -collegessa. Hänen tutkimuksensa keskittyy kirjallisuuden, elokuvan ja filosofian yhtymäkohtiin, esimerkiksi nykykirjallisuuden ja etiikan tutkimukseen, filosofisiin lähestymistapoihin kirjallisuuden ja elokuvan tutkimuksessa sekä kulttuurisen muistin ja trauman tutkimukseen. Vuonna 2010 Davis toimi Hanna Meretojan, sittemmin Turun yliopiston yleisen kirjallisuustieteen professorin, vastaväittäjänä. Hän on sen jälkeen tehnyt Meretojan kanssa yhteistyötä useaan otteeseen, muun muassa toimittajana kokoelmassa Storytelling and Ethics: Literature, Visual Arts and the Power of Narrative (toim. Meretoja & Davis, Routledge, 2018) ja opettanut kursseja Turun yliopistolla Erasmus-opettajavaihdon puitteissa.

Lydia Kokkola

Lydia Kokkola on Luulajan teknillisen yliopiston englannin kielen ja didaktiikan professori, jonka tutkimus yhdistää menetelmiä kirjallisuuden ja kielen oppimisen tutkimuksesta. Kokkola on aiemmin työskennellyt myös muun muassa holokausti- ja postkolonialistisen kirjallisuuden parissa. Hän toimi Turun yliopistossa silloisella englannin kielen laitoksella lehtorina ja kirjallisuuden professorina vuosina 1999–2012 sekä tutkijana TIAS-tutkijakollegiumissa ja Suomen Akatemian hankkeissa. Hänen tämänhetkinen tutkimushankkeensa Luulajassa selvittää, miten äidinkielenään ruotsia puhuvien nuorten lukustrategioita voidaan parantaa heidän lukiessaan englanninkielisiä tekstejä ja siten vahvistaa heidän kriittisiä lukutaitojaan. Hanketta rahoittaa Marcus ja Amalia Wallenbergin säätiö.

Jenny Sundén

Jenny Sundén on sukupuolentutkimuksen professori Tukholman Södertörnin korkeakoulussa. Hänen tutkimuskohteisiinsa kuuluvat muun muassa digitaalisen median ja kulttuurin tutkimus, feministinen tutkimus, queer- ja affektiteoriat sekä etnografia. Sundénin pitkäaikainen yhteistyökumppani Turun yliopistossa on professori Susanna Paasonen, johon hän tutustui jo jatko-opiskelijana konferenssimatkalla. Yhdessä he työstävät parhaillaan kirjaa feministisistä strategioista sosiaalisessa mediassa, erityisesti huumorin käytöstä ja sen suhteesta häpeän ja trauman kaltaisiin teemoihin.

Jukka Tyrkkö

Jukka Tyrkkö on englannin kielen professori Linné-yliopistossa Ruotsissa. Hän on aiemmin työskennellyt muun muassa Helsingin yliopiston VARIENG-yksikössä (Research Unit for Variation, Contacts and Change in English) ja professorina Tampereen yliopistossa sekä tehnyt yhteistyötä Turun yliopiston englannin kielen tutkijoiden kanssa. Tyrkön laaja-alaiset tutkimusintressit kattavat muun muassa sanaston ja fraseologian sekä monikielisyyden tutkimuksen, poliittisen diskurssin ja pragmatiikan tutkimuksen, kirjahistorian sekä digitaaliset ihmistieteet ja korpuslingvistiikan.

Vierailijaprofessorit tuovat tiedekuntaan kansainvälisyyden uusia tuulia

Vierailijaprofessorikäytännön tarkoituksena on tuoda tiedekuntaan uutta osaamista ja vahvistaa kansainvälistä tutkimustyötä. Turun yliopistossa he työskentelevät puolentoista vuoden ajan osa-aikaisesti: käytännössä tämä tarkoittaa muutamaa noin viikon kestävää vierailua lukukaudessa. Niiden aikana professorit esimerkiksi antavat ohjausta väitöskirjatutkijoille, tapaavat muita tutkijoita sekä työstävät heidän kanssaan yhteisiä tutkimusprojekteja.

Vierailijaprofessoreiden suunnitelmia, toiveita ja tavoitteita

Kysyin professoreilta, mikä sai heidät tarttumaan yhteistyöhön Turun yliopiston kanssa, millaista ohjelmaa vierailujen yhteyteen on suunniteltu ja mitä he itse odottavat eniten tältä kokemukselta.

Yhdistävänä motivaationa kaikki mainitsivat aiempien Turun yliopiston yhteyksien vahvistamisen ja konkretisoimisen.

Davis jatkaa tiivistä tutkimusyhteistyötään erityisesti professori Meretojan kanssa ja osallistuu lisäksi  SELMAn (The Centre for the Study of Storytelling, Experientiality and Memory) toimintaan. Suunnitteilla on myös graduntekijöille ja tohtoriopiskelijoille suunnattu trauman teemoja käsittelevä työpaja. Davis toivoo vierailunsa johtavan uusiin yhteyksiin koko tiedekunnassa sekä Turun yliopiston ja Royal Hollowayn välillä. Hän nostaa esiin kansainvälisen vuorovaikutuksen tärkeyden humanististen arvojen edistäjänä. Turun yliopistossa häntä inspiroi erityisesti avoin, keskusteleva ilmapiiri.

Kokkola nostaa esiin erityisesti tieteidenvälisyyden: vaikka monitieteistä tutkimusta arvostetaan, yliopistoissa etenkin vakituiset tehtävät on usein kohdistettu vain yhteen alaan. Turussa häntä houkuttelee siis mahdollisuus yhdistää kaksi tutkimusalaansa, kirjallisuuden sekä kielen oppimisen ja opettamisen, ja kehittää verkostoja monitieteistä osaamista edellyttäviä tutkimushankkeita varten. Vierailijaprofessuurin puitteissa hankehaku- ja julkaisuyhteistyö molempien laitosten kollegoiden kanssa on jo alkanut. Lisäksi Kokkola on osallistunut tutkijaseminaareihin ja antaa mielellään palautetta muun muassa väitöskirjoihin liittyen.

Sundénin vierailijaprofessorikausi vahvistaa ja konkretisoi mediatutkimuksen ja sukupuolentutkimuksen välisiä yhteyksiä. Hän jatkaa aiempaa yhteistyötään erityisesti professori Paasosen kanssa ja osallistuu kansainväliseen julkaisutoimintaan. Sundén odottaa vierailultaan uusia kontakteja ja mahdollisuutta keskittyä tutkimukseen ja kirjoittamiseen uudenlaisessa työympäristössä, unohtamatta keskusteluita hyvän ruuan, viinilasillisen ja naurunremakan saattelemana.

Tyrkkö kertoo englannin oppiaineen kielihistoriallisen tutkimuksen perinteiden sekä professori Matti Peikolan johtaman paratekstitutkimustyöryhmän olleen vetovoimatekijöinä. Toiminnan Turussa on tarkoitus keskittyä historiallisen paratekstitutkimuksen, koneoppimisen ja datavisualisoinnin sekä Monikielinen Turku -hankkeen aiheisiin. Yhteistyökuvioita on tarkoitus kehittää myös upouuden Kielen ja hyvinvoinnin tutkimuskeskuksen (LaWe) kanssa sekä Turun yliopiston ja Linné-yliopiston välillä muun muassa digitaalisiin ihmistieteisiin liittyen. Yhteistyöltä hän toivoo uusia ideoita, oivalluksia ja myös konkreettisia suunnitelmia jatkoa varten, niin että seuraavien puolentoista vuoden aikana saadaan luotua uusia hankkeita, jotka jatkuvat pitkään vierailukauden jälkeenkin.

Vierailijaprofessorit kertovat tapaavansa mielellään henkilökuntaa ja jatko-opiskelijoita esimerkiksi kahvikupin äärellä tutkimuksesta keskustellen; tällaiset kohtaamiset luovat parhaan pohjan tulevallekin yhteistyölle.

Aino Liira on tohtorikoulutettava kieli- ja käännöstieteiden laitoksella englannin kielen oppiaineessa.