Opiskelijoiden kenkiä ja lankaa verkostomaisessa muodossa.

Kestävää ja kulttuurienvälistä saksan opiskelua Salamancassa

Turun yliopiston saksan kielen syventävien opintojen opintojakso toteutettiin lukuvuonna 2023-2024 kansainvälisenä yhteistyönä. Kurssi huipentui toukokuussa opintomatkaan, joka kohteena oli Salamanca, EC2U-partneriyliopisto Espanjassa.

Opintomatka oli osa kulttuurienvälisen kommunikaation opintojaksoa

Yhteinen opiskelu Salamancan yliopiston saksan kielen opiskelijoiden kanssa aloitettiin verkkokurssina syksyllä 2023. Opintomatka kuului yhtenä osana saksan kielen oppiaineen kulttuurienvälisen viestinnän opintojaksoon. Kurssin tavoitteena oli käsitellä muun muassa käytännön haasteita ja mahdollisuuksia, joita liittyy kulttuurisesti monimuotoisessa ympäristössä toimimiseen ja työskentelyyn. Verkko-opetuksen aikana suomalaiset ja espanjalaiset opiskelijat tapasivat noin kerran kuukaudessa.

Kurssille osallistuneita opiskelijoita ja opettajat Salamancan yliopiston filologisen tiedekunnan päärakennuksen historiallisessa Aula Magna -salissa.
Kurssille osallistuneita opiskelijoita ja opettajat Salamancan yliopiston filologisen tiedekunnan päärakennuksen historiallisessa Aula Magna -salissa. Kuva: Minna Maijala.

Jokaiselle verkkotapaamiselle opiskelijat olivat valmistelleet eri aiheisiin liittyviä ennakkotehtäviä, joiden pohjalta käytiin yhteistä keskustelua pienryhmissä ja koko ryhmän kesken. Ennakkotehtävissä opiskelijat pohtivat sitä, millaista on opiskella saksaa Espanjassa ja Suomessa, millaista opiskelijaelämä on. Tehtävissä käsiteltiin myös kestävän kehityksen aihepiirejä, kuten esimerkiksi kulttuurista moninaisuutta saksan kielen oppikirjoissa, omaa henkilökohtaista monikielisyyttä kieliprofiilien kautta sekä tulevaisuuden elinympäristöjä. Opiskelijat myös kirjoittivat lyhyitä luontoon liittyviä tekstejä saksaksi.

Verkko-opetusjakson lopuksi valmistauduimme Salamancaan tehtävään opintomatkaan ja tutustuimme opintomatkalle osallistuviin Jenan yliopiston saksan opiskelijoihin. Opintomatkalla oli mukana saksa vieraana kielenä -opiskelijoita Jenan yliopistosta Saksasta, Salamancasta ja Turusta. Opettajina opintomatkalla olivat Dorothea Spaniel-Weise (Jena), Minna Maijala (Turku) ja María Mar Soliño Pazó (Salamanca). Mukana matkalla oli myös Turun yliopiston saksan oppiaineen opettaja Anne Männikkö. Opintomatkan aiheena oli kestävän kehityksen rooli saksan kielen oppimisessa ja opetuksessa.

Kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisia aktiviteetteja

Opintomatkalla opittiin tietoja ja taitoja, jotka liittyvät siihen, kuinka kestävän kehityksen tavoitteita voi yhdistää saksa vieraana kielenä -opetukseen.  Kurssin alussa Minna Maijala piti luennon kestävän kehityksen roolista kieltenopetuksessa keskittyen erityisesti saksan kielen opetukseen. Opiskelijat osallistuivat erilaisiin opiskelijalähtöisiin aktiviteetteihin, joissa yhdistyivät kestävän kehityksen tavoitteet ja saksan kielen oppiminen. Näitä olivat esimerkiksi toiminnalliset tehtävät, kuten projektityöt ja paneelikeskustelu. Projektitöissä pohdittiin kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista paikallisella tasolla omassa elinympäristössä ja globaalisti. Tämän lisäksi opiskelijat tekivät minianalyysin saksan kielen oppikirjoissa olevista kestävän kehityksen aihepiireistä sekä tutustuivat paikallisessa kauppahallissa elintarvikkeiden alkuperään.

Opintomatkan loppupuolen paneelikeskustelussa opiskelijat keskustelivat kestävän kehityksen toteutumisen mahdollisuuksista ja haasteista. Matkan aikana opiskelijat pitivät myös kestävyyspäiväkirjaa (sustainability diary), johon he kokosivat matkan aikana ympäristössään havaitsemia kestävän kehityksen tavoitteita edistäviä asioita. Opintomatkan viimeisen päivän loppureflektioissa käsiteltiin sitä, mihin kestävää kehitystä koskeviin seikkoihin opiskelijat olivat kiinnittäneet huomiota. He myös vertasivat havaintojaan omaan kotimaahansa.

Opiskelijoita tekemässä projektityötä pihalla.
Saksan opiskelijat laativat projektityötä Salamancan yliopiston eko-opetustilassa (Ecoaula). Kuva: Minna Maijala.

 

Yhtenä matkan tavoitteena oli syventää yhteistyötä EC2U-verkostossa ja antaa myös opiskelijoille mahdollisuus osallistua verkoston toimintaan. Kurssin ja matkan aikana opittiin, millaista on opiskella saksaa saksankielisen alueen ulkopuolella. Salamancan yliopisto on perustettu vuonna 2018 ja se on yksi Euroopan vanhimmista yliopistoista. Saattaa olla, että oli Turun yliopiston saksan oppiaineen historiassa ensimmäinen kerta, kun opiskelijat tekevät opintomatkan Espanjaan.


Minna Maijala toimii kielten oppimisen ja opettamisen professorina Kieli- ja käännöstieteiden laitoksella. Hän on saksan oppiaineen vastuuhenkilö ja tutkii saksan opettamista vieraana kielenä ja kestävyyskasvatusta kielten opetuksessa.

Anne Männikkö on saksan kielen oppiaineen yliopisto-opettaja ja opettaa saksan oppiaineessa muun muassa sosiolingvistiikkaa, joka liittyy läheisesti opintomatkalla käsiteltyihin aihepiireihin.