Lukeminen edistää ihmisen hyvinvointia: rentouttaa, vähentää stressiä ja viihdyttää.

Kiehtova Minna Canth

Suomen kielen ja kulttuurin opintoihin (ei-äidinkielisille) kuuluu Suomen kirjallisuuden kurssi, jossa tutustutaan kirjallisuushistoriaan. Olen kysynyt kolmena vuonna kurssin lopussa opiskelijoilta, kuka oli kiinnostavin kurssilla käsitelty kirjailija. Yksi nousee ylitse muiden: Minna Canth.

Muumeista Minna Canthiin

Kun kirjallisuuden kurssi alkaa, osa opiskelijoista tuntee suomalaista kirjallisuutta hyvin, osalle se on vieraampaa. Monet tuntevat erityisesti Tove Janssonin ja Muumit, mutta myös esimerkiksi Kalevala, Aleksis Kiven Seitsemän veljestä ja Väinö Linnan Tuntematon sotilas voivat olla tuttuja.

Kurssin edetessä kirjailijoita ja teoksia vilisee suuri määrä, kun opetuksessa siirrytään vuosisadalta ja vuosikymmeneltä toiselle. Kirjallisuusmatka alkaa esikirjallisesta kansanrunoudesta ja päättyy 1900-luvun lopun kirjallisuuteen.

Viime keväänä kurssilla oli vain yhdeksän opiskelijaa, ja heistä neljän mielestä Minna Canth oli kaikkein kiinnostavin kirjailija. Canth on noussut selväksi ykköseksi myös aiempina vuosina.

Yhteiskunnallinen vaikuttaja ja tasa-arvon airut

Jos opiskelijoilta kysyttäisiin, mikä oli kiinnostavin kurssilla käsitelty teos, mikään Canthin teoksista ei välttämättä nousisi esille, sillä kun opiskelijat perustelevat valintaansa, fokus siirtyy kirjallisten ansioiden sijaan Canthiin yhteiskunnallisena vaikuttajana, feminismin uranuurtajana ja tasa-arvon airuena.

Opiskelijat arvostavat Canthia vahvana naisena, joka sai äänensä kuuluviin 1800-luvun miesvaltaisessa yhteiskunnassa, jossa naisen mahdollisuudet osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttaa olivat rajalliset. Canth raivasi tietä naisille yhteiskunnan täysivaltaisina jäseninä, nosti teostensakin avulla esille yhteiskunnassa vallitsevia epäkohtia ja – opiskelijan sanoin – ”osoitti, että yhteiskunnan oli pakko muuttua”.

Ei-äidinkielisten suomen kielen opiskelijoiden näkemys antaa mielenkiintoisen näkökulman Suomen kirjallisuuteen ja samalla myös Suomen historiaan ja nostaa esille kirjailijoiden ja kirjallisuuden yhteiskunnallisen merkittävyyden.

Hyvää lukuvuotta!

Toivon, että jokaisella on aikaa lukea kaunokirjallisuutta myös nyt uuden lukuvuoden alkaessa. Rentoutua tekstien parissa, inspiroitua niistä ja antaa niiden viedä mukanaan muihin maailmoihin. Opiskelijoiden herättämän kiinnostuksen myötä omalle lukulistalleni nousee Minna Rytisalon romaani Rouva C.

Kirjoittaja on kirjallisuutta rakastava suomen kielen yliopisto-opettaja.