koululaiset.

Kieli- ja käännöstieteiden laitos on aloittanut uudenlaisen kouluyhteistyön: opiskelijat pääsevät mukaan kieltenopettajien arkeen

Kouluharjoittelut antavat opiskelijoille mahdollisuuden nähdä opettajan työtä läheltä ja harjoitella opettamista ja muuta koulutyöskentelyä yhdessä opettajan kanssa. Opettajalle harjoittelija tuo luokkaan lisäkäsiä ja uusia ideoita. Parhaimmillaan harjoittelijat innostavat koululaisia opiskelemaan enemmän kieliä.

Aineenopettajakoulutukseen on aina sisältynyt harjoittelua, mutta harjoittelu on keskittynyt opettajan pedagogisiin opintoihin ja Turun normaalikouluun. Muuta ohjattua harjoittelua on ollut mahdollista tehdä satunnaisesti. Kieli- ja käännöstieteiden laitos pyrkii nyt vakinaistamaan kielten kouluharjoittelut osaksi opintoja. Aloite harjoitteluyhteistyöhön on tullut Turun kaupungilta, mutta myös muiden kaupunkien kieltenopettajat ovat olleet kiinnostuneita samaan harjoittelijan omaan luokkaansa.

Opiskelija ei saa työstä palkkaa, vaan harjoittelu tehdään ohjattuna harjoitteluna siten, että harjoittelusta saa viisi opintopistettä. Opiskelijat voivat tehdä kouluissa myös palkallisia työharjoitteluita esimerkiksi sijaisina ja tuntiopettajina, mutta kouluharjoittelu eroaa näistä siten, että opettaja toimii harjoittelijan mentorina ja ohjaajana ja harjoittelu on palkallista harjoittelua ohjatumpaa ja ikään kuin harjoittelukurssimaisempaa. Opiskelijalta ei edellytetä opetuskokemusta, ja harjoittelun voi tehdä jopa ennen opettajan pedagogisia opintoja.

Syksyn 2021 aikana on ollut haussa kymmenen harjoittelupaikkaa. Opettajat ovat siis lähteneet mukaan innokkaasti. Ensimmäiset harjoittelijat ovat myös aloittaneet kouluissa syksyllä, ja kokemukset ovat olleet positiivisia sekä opiskelijoille että opettajille. Vaikka opettajien arki on kiireistä ja pandemia aiheuttaa kouluissa monenlaisia poikkeusjärjestelyjä, opiskelijat on otettu mukaan kouluihin ja luokkiin hienosti.

Kouluharjoitteluista pyritäänkin rakentamaan pysyvä osa esimerkiksi kielen oppimisen ja opettamisen tutkinto-ohjelman opintoja. Työelämäharjoittelu on pakollinen vain kieliasiantuntijuuden tutkinto-ohjelman opiskelijoille, ja pääsääntöisesti harjoittelut ovat palkallisia ja enemmän itsenäisiä, oman alan työtehtäviä.  Kielen oppimisen ja opettamisen tutkinto-ohjelmassa harjoittelut taas ovat valinnaisia, koska useimmilla opiskelijoilla opintoihin sisältyy harjoittelua pedagogisissa opinnoissa. Toivomme silti, että opiskelijat innostuisivat hakemaan kouluharjoitteluihin. Onnistunut kouluharjoittelu voisi avata opiskelijalle esimerkiksi oven sijaisuuksiin ja muihin palkallisiin tehtäviin kouluissa.

Kirjoittaja on kieli- ja käännöstieteiden laitoksen pedalehtori ja kielten kouluharjoittelujen yhteyshenkilö.