Sydän, jossa on eri kielillä sanottu Tervetuloa.

Kieliä ikä kaikki koulutti korona-aikana

Kielten opettajille tarjottu Kieliä ikä kaikki -koulutus jouduttiin koronan vuoksi toteuttamaan kokonaan etäopetuksena. Koulutuksesta saatu palaute antaa rohkaisevia tuloksia etätäydennyskoulutuksen suhteen.

Kieli- ja käännöstieteiden laitos järjesti lukuvuonna 2020–2021 Opetushallituksen tukeman täydennyskoulutuksen Kieliä ikä kaikki. Poikkeusolojen vuoksi koulutus järjestettiin täysin etänä. Kerron tässä hieman, millaista on työskennellä etänä koulutuksessa.

Aloitin hankkeen projektityöntekijänä syyskuussa 2020 ja tilanne oli minulle täysin uusi: en ollut aiemmin tehnyt etätöitä. Oli jännittävää aloittaa tehtävässä tapaamatta livenä ketään, vaikka osan Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen henkilökunnasta tunsinkin jo opintojen kautta.

Työhöni kuului ensisijaisesti vastata käytännön asioista, kuten yhteydenpidosta osallistujien ja kouluttajien välillä, Zoom-kokouksista ja koulutuksen Moodle-alueen ja verkkosivujen ylläpidosta.
Lokakuun alussa alkoi sitten koulutus, joka oli suunnattu kielten opetuksen parissa työskenteleville varhaiskasvatuksesta aina vapaaseen sivistystyöhön. Koko lukuvuoden kestävään koulutukseen kuului viisi kaksipäiväistä lähietäjaksoa. Osallistujia oli ilmoittautunut ympäri Suomen, samoin kouluttajia oli Turun lisäksi muistakin Suomen yliopistoista sekä Opetushallituksesta.

Seurasimme syksyllä tilanteen edistymistä ja toiveena oli viimeiseen asti, että keväällä päästäisiin lähiopetukseen. Kuitenkin punainen valo paloi edelleen ja kevätkin mentiin etänä. Vaikka kaikki Zoom-järjestelyt vaativat oman totuttelunsa niin osallistujilta kuin kouluttajiltakin tulleen palautteen perusteella niitä pidettiin toimivina.

Osallistujapalautetta saimme pitkin lukuvuotta ja lisäksi keväällä oli mahdollisuus vastata laajempaan loppukyselyyn. Vastausten perusteella koulutus oli onnistunut ja monelle mieluinen poikkeusaikana. Vaikka kohderyhmä olikin laaja, suurin osa osallistujista koki saaneensa koulutuksesta eväitä omaan työhönsä. Etäjärjestelyt helpottivatkin monelle osallistumista oman työn ohessa. Koulutukseen ei välttämättä olisi tullut osallistujia eri puolilta maata, jos koulutus olisi ollut lähiopetuksena.

Toki lähipetustakin olisi kaivattu ja kenties jatkossa, kun vastaavia koulutuksia järjestetään, voitaneenkin pohtia jonkinlaista hybridimahdollisuutta, jossa osa tapaamisista olisi lähiopetuksena.
Kieliä ikä kaikki -koulutus antaa rohkaisevia tuloksia etätäydennyskoulutuksen suhteen.

Työni Kieliä ikä kaikki –projektissa on ollut monipuolista: aiemmin mainitsemieni tehtävien lisäksi olen myös päässyt avustamaan tutkimusaineistojen luokittelussa sekä toteuttanut videoprojektin koulutuksen sivuille.

Iida-Maria Niskajärvi, FM toimi Kieliä ikä kaikki -hankkeen projektityöntekijänä.