Kielten vertailusta kieltenvälisen vaikutuksen tutkimiseen

Olen valmistunut vuonna 1986 Tallinnan kasvatusopillisesta korkeakoulusta viron kielen ja kirjallisuuden opettajaksi. Opintojeni aikana pantiin Suomen ja Neuvostoliiton tieteellis-teknisen yhteistyösopimuksen puitteissa alulle tutkimushanke Suomen ja Viron kieliopillinen vertailu, jonka morfologian työryhmään ensimmäinen ohjaajani professori Mati Hint kutsui minut mukaan. Siitä sai alkuunsa kiinnostukseni suomen kieleen ja kieltenväliseen vertailuun.

Maisteritutkielmani aiheena oli viron ja suomen nominien monikkomuotojen typologinen vertailu. Valmistumisen jälkeen toimin nykyviron lehtorina kasvatusopillisessa korkeakoulussa ja myöhemmin kahdeksan vuotta viron kielen, kirjallisuuden ja suomen kielen lehtorina Kärdlan lukiossa Hiidenmaalla. Työn ohella kirjoitin lisensiaatintyöni viron- ja venäjänkielisten lukiolaisten suomen nominien monikkomuotojen taivutuksesta. Jatko-opiskeluvuosina Jyväskylän yliopistossa professori Maisa Martinin ohjauksessa perehdyin toisen kielen oppimisen ja suomi toisena kielenä -aloihin. Vuonna 2005 tarkastetussa väitöskirjassani Lähdekieli kielenoppimisen apuna käsittelin kahden lähdekielen, viron ja venäjän vaikutusta suomen nominitaivutuksen omaksumiseen.

Annekatrin Kaivapalu

Vuosina 2006–2017 toimin suomen kielen apulaisprofessorina ja oppiaineen esimiehenä Tallinnan yliopistossa. Olen Viron soveltavan kielitieteen yhdistyksen kustantaman tieteellisen kausijulkaisun Lähivõrdlusi. Lähivertailuja päätoimittaja. Julkaisu sai alkuunsa 1980-luvulla jo mainitun suomen ja viron kieliopillisen vertailun tutkimushankkeen puitteissa järjestettyjen kontrastiivisten seminaarien tuloksena, julkaisulle antoi nimen silloinen Turun yliopiston apulaisprofessori Päivi Rintala. Lähivertailujen kolme ensimmäistä numeroa ilmestyivätkin Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisusarjassa.

Nykyään tutkin suomen ja viron oppimista kohdekielinä, päähuomioni kohdistuu kieltenväliseen vaikutukseen, kieltenvälisen samankaltaisuuden mittaamiseen ja havaitsemiseen sekä lähisukukielen ymmärtämiseen.

Annekatrin Kaivapalu on suomen kielen professori.