Soluja mikroskoopissa

Konservatiivisuus vallitsee Ranskan bioeettisissä diskursseissa

Avautuuko GMO-lyhenne geneettisesti manipuloiduksi organismiksi vaiko geneettisesti modifioiduksi organismiksi? Ranskan kielen verbien tarkastelun perusteella tällä ei välttämättä ole väliä. Suhtautuminen bioeettisiin kysymyksiin on Ranskassa lähtökohtaisesti penseää, minkä takia molemmat verbit kantavat yhtä negatiivisia merkityksiä itsessään.

Vuonna 2018 ranskalaiset pääsivät vaikuttamaan bioetiikkaa koskeviin lakeihinsa kertomalla mielipiteensä esimerkiksi kehittyvän geenitekniikan saavutettavuudesta ja koeputkissa hedelmöitettyjen ylimääräalkioiden kohtelusta. Tähän tarkoitukseen lanseeratulla sivustolla ihmiset saivat perehtyä bioeettisiin teemoihin ja äänestää ja kommentoida valmiiksi kirjoitettuja väittämiä.

Tavan ihmiset eivät transhumanisteiksi intoutuneet. Kritiikkiä saivat osakseen niin bioprogressiivisilta vaikuttaneet väittämät kuin väittämiä muotoillut eettinen neuvostokin. Keskeisin lopputulema kansalaisten konsultoinnista oli syksyn 2021 kiistelty lakimuutos, joka mahdollistaa hedelmöityshoidot naispareille ja naimattomille naisille.

Kohtalokkaat seuraukset

Kansalaisten kommenteissa tuotiin usein esille ihmisalkioon kohdistuvan modifioinnin epäeettisyys. Lakimuutoksen myötä alkion ja kantasolurykelmän välille määriteltyä rajaa selkeytettiin ja kantasoluihin kohdistuvaa tutkimusta pyrittiin helpottamaan. Saattaa olla, että taustalla vaikutti ajatus sanojen merkityksistä, eli siitä, haluttiinko modifioida alkiota vai solurypästä.

Julkaistuissa kommenteissa ”manipuloinnin” ja ”modifioinnin” käytöissä ilmeni vivahde-eroja. Manipuloinnista puhuttaessa ilmaistiin usein tunteita, kun taas modifiointi mainittiin tyypillisemmin kohtalokkaista seurauksista keskusteltaessa. Lisäksi manipuloida-verbin käytöstä nousi ongelma siihen sisältyvien merkitysten vuoksi: aivojen manipulointi erilaisin instrumentein sekoittui kommentoijien ajatuksissa joskus mielen salakavalaan manipulointiin – tahattomasti tai tahallisesti.

”Rikollinen-manipulaatio-joka-tappaa”

Kaiken kaikkiaan kommenttien tarkastelu osoitti, että Ranskan bioeettinen diskurssi noudattaa ihmisten mielissä piilevää ja kulttuurissa vallitsevaa ajatusta, jonka mukaan eläviä olentoja ei tule manipuloida eikä modifioida. Kommenteissa luodut merkitykset vietiin usein pitkälle ja manipulointia luonnehdittiin peräti ”rikolliseksi manipulaatioksi, joka tappaa”.

Merkityksen synnyn mekanismit tämän takana ovat vielä ruotimatta, mutta sitä ennen ranskan kielen verbien manipuloida ja modifioida käytöstä on mahdollisuus saada ensikosketus kirjoittamastani gradusta.

Kirjoittaja on valmistunut kielen oppimisen ja opettamisen tutkinto-ohjelmasta. Hänen ranskankieliseen pro gradu -tutkielmaansa voi tutustua osoitteessa https://www.utupub.fi/handle/10024/153635.