Sanelma-vuosikirjan kansia viuhkana pöydällä

Kotimaisen kirjallisuuden oppiaineen vuosikirja Sanelma

Sanelma on Turun yliopiston kotimaisen kirjallisuuden oppiaineen vuosikirja, jonka kirjoittajina toimivat kirjallisuusaineiden opiskelijat, tutkijat ja opetushenkilökunta. Vuoden 2022 vuosikirja on ilmestynyt tänä syksynä väitöskirjatutkijoiden Heidi Haapasalon ja Isla Parkkolan toimittamana. Kyseinen numero on vuodesta 1995 asti julkaistun Sanelman 27. vuosikerta.  

Sanelma on monipuolinen julkaisu, joka sisältää monenlaisia kirjoituksia erilaisista näkökulmista. Vuosikirjassa julkaistaan artikkeleita opintojen eri vaiheissa olevien opiskelijoiden opinnäytetöihin pohjautuen sekä erilaisia esseitä, tutkimusesittelyjä, konferenssiraportteja ja arvioita tieteellisistä ja kaunokirjallisista julkaisuista. Lisäksi julkaistaan muita tekstejä, jotka käsittelevät ilmiöitä ja tapahtumia kirjallisuustieteellisellä kentällä ja Turun yliopiston kirjallisuusaineissa. Sanelman hienous onkin, että se kokoaa yhteen erilaisista lähtökohdista tulevien kirjoittajien tekstit yhteen kiinnostavaksi, kirjallisuudelle ja kirjallisuudentutkimukselle kunniaa tekeväksi julkaisuksi.

Vaikka kyse on vuosittaisesta ja perinteisestä julkaisusta, joka vuosi Sanelma on toimittajiensa ja kirjoittajiensa näköinen ja uusiutuu samalla, kun myös kirjallisuudentutkimus elää ja muuttuu. Eri vuosien Sanelmia lukemalla voikin nähdä, miten kirjallisuudentutkimus ja Turun yliopiston kirjallisuusaineet ovat muuttuneet vuosien saatossa sekä toisaalta millainen jatkumo vuosien välille muodostuu, vaikka aika kuluu ja niin tutkimus kuin maailmakin muuttuvat Sanelman ympärillä ja sisällä.

Sanelma tuo näkökulmia ajankohtaisiin aiheisiin

Opintojensa alkuvaiheessa oleville opiskelijoille Sanelma tarjoaa mahdollisuuden tutustua esimerkiksi siihen, millaisia opinnäytetöitä kotimaisen kirjallisuuden oppiaineessa tehdään. Samalla se voi antaa ideoita vaikkapa oman opinnäytetyön suunnitteluun. Mahdollisille tuleville pää- ja sivuaineopiskelijoille Sanelma voi puolestaan olla tapa tutustua kotimaisen kirjallisuuden oppiaineeseen hyvin konkreettisesta näkökulmasta. Muiden alojen opiskelijoille tai muuten kirjallisuudesta kiinnostuneille Sanelma on eräänlainen pehmeä, mutta asiantunteva kosketus siihen, millaisia kirjallisuudentutkimus ja kirjallisuusaineet juuri Turun yliopistossa ovat. Tärkeä osa lukijakuntaa ovat myös Suomessa ja ulkomailla työskentelevät suomen kielen ja kirjallisuuden opettajat, jotka ovat inspiroituneet Sanelmasta.

Sanelma-vuosikirjan kansia viuhkana pöydällä
Uusimman Sanelman kannet on kuvittanut Pyry Ruonavaara. Kuva: Heidi Haapasalo.

Sanelma heijastelee myös sitä, mikä kirjallisuudentutkimuksen kentällä on pinnalla tällä hetkellä ja mistä niin opiskelijat kuin henkilökunta ja tutkijatkin ovat kiinnostuneita. Viime vuosina Sanelmassa on kirjoitettu muun muassa luontoon, ei-inhimilliseen ja sukupuoleen liittyvistä näkökulmista. Nämä teemat ovat ajankohtaisia yhteiskunnassa muutenkin. Tämä osoittaa, että kirjallisuudentutkimus on tiukasti kiinni nykyajassa sekä sen ongelmissa ja ymmärtämisessä. Samalla kirjallisuudentutkimus tuo oman tärkeän näkökulmansa yhteiskunnallisiinkin aiheisiin.

Kirjallisuuteen ja kirjallisuudentutkimukseen painottuvan sisällön ohella Sanelma on visuaalisesti kaunis julkaisu, josta välittyy tekijöidensä intohimo kirjallisuutta kohtaan. Sanelma ilmestyy kerran vuodessa painettuna julkaisuna ja lisäksi sitä pääsee lukemaan yliopiston sivuilla.

Kirjoittaja on kotimaisen kirjallisuuden opiskelija ja yksi uusimman Sanelman kirjoittajista.