Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman hallintosihteeri esittäytyy

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman hallintosihteeri Maija Santikko aloitti uudessa tehtävässään 15.8.2013.

Kuva: Riikka Kaivola-Häyry.
Kuva: Riikka Kaivola-Häyry.

Aloitin hallintosihteerinä Porissa kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmassa 15.8.2013. Siirryin hallintosihteeriksi koulutusohjelman hallinnoimasta Nature Craft Satakunta -hankkeen projektipäällikön tehtävästä. Uusiin työtehtäviin perehtyminen oli haastavaa, sillä edellisen hallintosihteerin työsuhde ehti loppua ennen oman työsuhteeni alkamista. Alussa kävinkin ahkerasti Turussa kouluttautumassa talous-, matka- ja henkilöstöhallinnon käytäntöihin ja ohjelmiin. Pitkästä välimatkasta huolimatta kaikenlainen apu on ollut lähellä puhelimen välityksellä.

Olin aiemmin seurannut hallintosihteerimme työtä sivusta, joten työnkuva oli minulle suurin piirtein tuttu. Työtehtävien monipuolisuus ja pirstaleisuus kuitenkin yllättivät aluksi. Hoidan muun muassa koulutusohjelmamme taloushallintoa laskujen tiliöinneistä laskutuksiin, matka-asioita matkavarauksista laskujen tekemiseen, projektiasioita projektien suunnittelusta maksatuksiin, työajanseurantaa suunnitelmien tarkistamisesta korjauskirjauksiin sekä tilavarauksia. Työn tullessa tutummaksi monipuolinen työnkuva haastaa kehittymään ja mahdollistaa uuden oppimisen muutosten myötä jatkuvasti. Uuteen työhön siirtymistä helpotti hyvin paljon se, että olen kuulunut koulutusohjelman ”kalustoon” alkuajoista, vuodesta 2001, lähtien: ensin opiskelijana, sitten assistenttina/tohtorikoulutettavana ja projektipäällikkönä ja nyt hallintosihteerinä. Koulutusohjelman vaiheet, henkilökunta ja yhteistyökumppanit ovat vuosien aikana tulleet hyvin tutuiksi.

Työpisteeni sijaitsee Porin yliopistokeskuksessa Puuvillan toisessa kerroksessa huoneessa 282. Reilun vuoden ajan olemme toimiston ikkunoista saaneet läheisesti seurata Porin Puuvillan liikekeskuksen rakentamista. Liikekeskus aukeaa jouluksi 2014, ja silloin pihan täyttää erilainen hyörinä.

Maija Santikko on kulttuurituotannon ja maisematutkimuksen koulutusohjelman hallintosihteeri.