Kuluva syksy on tuonut muutoksia folkloristiikan henkilökuntaan

Folkloristiikan assistenttina vuodesta 2002 lähtien toiminut fil. tri Anne Heimo aloitti syyskuun alussa Suomen Akatemian tutkijatohtorina (2011–2014). Post doc -tutkimuksessaan ”Oma paikka? Perhehistorian rakentuminen glokaalissa kontekstissa” hän tarkastelee australiansuomalaisten kokemuksia siirtolaisuudesta ja niiden välittämisprosesseja. Erityisesti häntä kiinnostaa se, miten internetin yleistyminen ja arkipäiväistyminen näkyy tavoissa tuottaa perhehistoriaa. Vaikka internet-etnografiaa voi harjoittaa kätevästi omalta tietokoneelta, sisältyy kolmivuotiseen projektiin myös kenttätöitä Australiassa. Projektin ajan Annen löytää Sirkkalan kampukselta, Minervasta, sukupuolentutkimuksen tiloista.

Folkloristiikan ma. tutkijatohtorina (2011–2014) on aloittanut Kirsi Hänninen. Hänninen on valmistunut maisteriksi Turun yliopistosta folkloristiikka pääaineenaan (2002). Hän aloitti folkloristiikan jatko-opinnot seuraavana vuonna, ja kahden jatko-opiskeluvuoden jälkeen hän lähti Fulbright-stipendiaattina Yhdysvaltoihin, the Ohio State Universityn Comparative Studies -laitokselle. Hänninen on suorittanut PhD-tutkinnon folkloristiikka keskeisalanaan (2010). PhD-opintojensa aikana hän työskenteli sekä opetusassistenttina että the OSU Center for Folklore Studiesin arkistonhoitajana. Väitöskirjassaan The Construction of Self in Finnish First-Person Supernatural Encounter Narratives Hänninen käsitteli nykysuomalaisten yliluonnollisia kokemuskertomuksia ja sitä, miten kokemuksia normalisoidaan kertomuksissa ja miten niissä vastustetaan yliluonnolliseen liittyvää leimaamista. Turkuun paluuta edeltävän vuoden Hänninen työskenteli tutkijatohtorina Jyväskylän yliopistossa historian ja etnologian laitoksella, jossa hän jatkoi kerronnan ja kertomusten parissa ja paneutui siirtotyöläisyyden tutkimukseen. Nyt hän aikoo palata takaisin yliluonnollisen kokemuskerronnan pariin ja tutkimaan Maan ulkopuolisten utopioiden, nostalgian ja auktoriteetin suhteita.

Maria Vasenkari