Mediatutkimuksen paluumuuttaja: professori Susanna Paasonen

Susanna Paasosen tie on kulkenut Tampereen, Jyväskylän ja Helsingin yliopistojen kautta takaisin opiskeluaikojen kotikaupunkiin, Turkuun. Tällä hetkellä Turun yliopiston uusi mediatutkimuksen professori remontoi huoneistoa samasta talosta, johon hän muutti myös 18 vuotta sitten, 18-vuotiaana elokuva- ja televisiotieteen opiskelijana.

Paasonen, joka on profiloitunut muun muassa internetin, pornon, populaarikulttuurin ja affektien tutkijana, ei pidä uuden ja vanhan median vastakkainasettelusta.
– Välineperustaiset tai digitaalisen ja analogisen välillä tehdyt jaottelut ovat hyvin vanhanaikainen tapa lähestyä mediakulttuuria, Paasonen puuskahtaa. Tavat puhua digitaalisesta kulttuurista tulisi integroida tapoihin puhua muista medioista, jolloin puhe vastaisi paremmin jo kauan sitten konvergoitunutta mediamaisemaa.

Kuva Jan Erola

Viestimiä on hänen mukaansa tärkeätä tutkia myös erityisinä välineinä, mutta Paasonen ei usko 90-luvulla syntyneiden opiskelijoiden juuri tunnistavan sellaista mediamaisemaa, jossa välineet olisivat selkeästi irrallaan toisistaan. Paasonen odottaakin mediatutkimuksen ensi vuodeksi suunnitellulta tutkintouudistukselta mahdollisuutta laajentaa käsitystä mediasta myös opinto-ohjelman tasolla. Taiteiden tutkimuksen oppiaineryhmän lisäksi Paasonen omaa vankat suhteet digitaaliseen kulttuuriin ja kulttuurihistoriaan, ja toivookin entistä tiiviimpää yhteistyötä kaikkien näiden oppiaineiden välillä.

Paasoselle media on tiedonvälityksen, viihtymisen, yhteisyyden ja joukkoviestinnän sekamelska. Hänen tutkimuskohteissaan ovat usein ristenneet ruumiillisuus ja aineettomana käsitetty media. Paasosta kiinnostavatkin median ja aistimellisuuden kytkennät – toisin sanoen se, miten affektit eli ruumiillisesti koetut tunneintensiteetit rakentavat suhteita yleisön ja mediakuvien välillä.
– Mediakokemuksessahan on usein läsnä valtavan sekalainen vyyhti erilaisia tuntemuksia, Paasonen huomauttaa. Intensiiviset tunteet, kuten inho, mielihyvä, nauru tai nolostuminen esiintyvät samanaikaisesti ja limittäin.

Median käyttäjänä Paasonen kuvailee itseään eklektiseksi ja uteliaaksi. Internet on syönyt aikaa muiden medioiden käytöltä – vähän liikaakin, Paasonen harmittelee. Hän kaipaa erityisesti vanhaa rakasta elokuvaharrastustaan, ja on myös intohimoinen televisionkatsoja.
– Minulla oli kesällä muutaman viikon katselutauko, jonka jälkeen tuntui aivan mahtavalta avata televisio ja todeta, mitä kaikkea uutta sen tarjontaan oli ilmestynyt.

Uusille opiskelijoille Paasosen vinkki kuuluu seuraavasti: kannattaa aina tutkia sitä, mikä aidosti kiehtoo, olipa se sitten tietty media, ilmiö, näkökulma tai teoria. Professorina Susanna Paasonen vastaa erityisesti jatko-opinnoista, ja kehottaakin jatko-opintoja suunnittelevia kääntymään puoleensa hyvissä ajoin graduvaiheessa.

Tiina Nyberg on Turku 2011 Päältä katsoen -projektin koordinaattori.