Muutoksia tohtoriopintojen rahoituksessa

Kuva: Tilda Junko.
Kuva: Tilda Junko.

Tuntuu siltä, että yliopistokoulutuksen eri alueet ovat vuoronperään murroksessa. Nyt muuttuvat tohtorikoulutuksen rahoituskäytännöt. Tätä murrosta olen saanut todistaa elokuun alusta lähtien lähietäisyydeltä Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan jatkokoulutuskoordinaattorin sijaisena.

Meneillään olevasta käänteestä kertoo käynnissä oleva palkallisten tohtorikoulutettavien rekrytointi, jonka kaikki jatko-opiskelijat tai jatko-opintoja suunnittelevat ovat epäilemättä havainneet. Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen tohtoriohjelma Junossa oli vastikään haettavana seitsemäntoista eripituista tutkijan pestiä väitöskirjantekijöille.

Käynnistetyn haun sysäyksenä on ollut koulutuspoliittinen päätös, jonka myötä opetus- ja kulttuuriministeriö siirtää tohtorikoulutukseen tarkoitetun rahoituksen yliopistoille. Tästä lähtien tätä rahoitusta jakavat tohtorikoulutuksesta vastaavat yksiköt. Turun yliopistossa uuteen toimintamalliin on johdattanut tutkijakoulu UTUGS, jolle tohtoriohjelman statuksen saanut Juno teki esityksen tohtorikoulutettavien paikoista.

Juno siis pyysi itselleen tiettyä määrää tohtorikoulutettavan paikkoja. Tutkijakoulu punnitsi tohtoriohjelman tarpeet ja sen aiemmat ansiot. Tuloksena oli, että rehtorin päätöksellä Junolle myönnettiin kaudelle 2014–17 viisitoista eripituista tohtorikoulutettavan paikkaa. Osa näistä paikoista on sidottu meneillään oleviin hankkeisiin, mutta haettaviksi avautui seitsemän tehtävää, joita Juno pystyi täydentämään omalla laitoskohtaisella rahoituksellaan. Näin ollen syyskuun loppuun mennessä oli haettavana 17 tohtorikoulutettavan tehtävää, suurin osa näistä on kuitenkin vain vuoden mittaisia.

Tohtoriohjelmalle tullut potti voi tuntua tutkijapaikkoina suhteellisen suurelta, mutta käytännössä ei näin ole. Tarjolla olevia paikkoja on vähän suhteutettuna jatko-opiskelijoiden määrään. Kilpailu rahoituksesta on kova, ja tohtoriohjelma vastaanottikin suuren määrän laadukkaita hakemuksia.

Rekrytointi etenee niin, että hakemuksia ei arvioi pelkästään johtoryhmä, vaan se käyttää apunaan ulkopuolisia asiantuntijoita, jotka arvioivat hakudokumentteja. Päätöksen uusista, palkallisista tohtorikouluttavista tekee humanistisen tiedekunnan dekaani, ja tehtäviin valitut tutkijat aloittavat työnsä jo vuoden alussa.

Paavo Oinonen
humanistisen tiedekunnan jatkokoulutuskoordinaattori