Nuoperi – jo vuodesta 2002

”Tärkeintä on kulttuurien kohtaaminen, nuorten unelmat ja uuden luominen.” Näin alkaa Nuoperin uusin julkaisu, maisteri Reetta Pihlajavirran pro gradu -tutkielmaan perustuva katsaus Nuorison taidetapahtumaan ja Nuoreen Kulttuuriin – tapahtumiin, joihin niin monet nuoret ovat osallistuneet vuosikymmenten saatossa. Toiminnastaan nuoret tunnetaan.

Kuva: Nuoperin kokoelmat

Edellinen sitaatti on nuorisoasiainneuvos Olli Saarelan, jonka kiinnostus nuorisotyön historiaan auttoi omalta osaltaan Nuoperin alkuun. Siinä on kaikki; nuori, kulttuuri, unelmat, uutuus. Näitä asioita Nuoperissa kaivetaan esiin valtakunnallisesti ja mielestämme varsin menestyksekkäästi.

Nuoperi on Nuorisotyön tallentamiskeskus ja yksi opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisista nuorisotyön palvelu- ja kehittämiskeskuksista. Se ei itse luo uutta, mutta se kokoaa ”vanhan uuden” yhteen, jotta esimerkiksi 1950-luvun uutuus löytäisi reittinsä 2010-luvun tietoisuuteen. Pyörää ei tarvitse keksiä aina uudelleen. Riittää, että tietää mistä pyörän löytää sitä tarvittaessa.

Arkisto ja tieto ovat kasvaneet vuosien saatossa ja ensi vuonna saamme jo tehdä katsauksen keskuksen kymmenvuotishistoriaan. Kuluvana vuonna olemme keskittyneet vapaaehtoiseen nuorisotyöhön, nuorisotiloihin, kulttuuritapahtumiin ja nuorisotyön tulevaisuuteen. Tänä vuonna saimme myös juhlistaa kymmenennen julkaisumme ilmestymistä.

Ansiokas maaliskuussa Nuorten taide- ja toimintatalo Vimmassa pidetty tulevaisuusseminaarimme keräsi runsaasti osanottajia, ja loistavat puhujamme herättivät jämähtäneen mielemme kyseenalaistamaan oman tietotaitomme. Professori Alf Rehniä siteeraten:

Mitä on nuorisotyö tulevaisuudessa? En minä tiedä. Ette tekään tiedä. Ei tiedä kukaan. Me emme voi tietää, mikä on nuorisotyön tulevaisuus. Me voidaan ainoastaan tietää se, että nuorisotyön tulevaisuus on jotain muuta kuin miten asiat ovat nyt plus yks. Voidaan ainoastaan tietää se, että tulee asioita, jotka yllättävät nuorisotyön. Tulee asioita, jotka mullistavat sen ajattelutavan, joka meillä on tänään. Se, mitä me tänään kuvitellaan tulevaisuuden nuorisotyön olevan, onkin jotain omituisen uuden uutta. – – Kuvittelun tueksi tarvitsemme käsitteiden määrittelyä, koska sen kautta tulee ymmärrys etsitäänkö tulevaisuutta oikeasti vai haluammeko vain kontrolloida tulevaisuutta, jotta oma, nykyinen, tietotaitomme pärjää tulevaisuudessa.

Siinä se. Siksi on Nuoperi. Menneisyyden kautta tulevaan. Kohtaamalla nuori, kulttuuri, unelmat ja uutuudet.

Minna Heikkinen ja Terhi Lehtonen
Kirjoittajat toimivat Nuoperin koordinaattoreina.