Paluu Puuvillaan piipun juurelle

Toimin kuluvan lukuvuoden ajan yliopisto-opettajana kulttuuriperinnön tutkimuksen oppiaineessa. Työympäristö, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma Porin yliopistokeskuksessa, on minulle tuttu paikka. Olen valmistunut sieltä maisteriksi vuonna 2006 ja väitellyt kulttuuriperinnön tutkimuksen oppiaineesta talvella 2014. Väitöskirjani käsitteli perheyrityksen kulttuuriperintöprosesseja ja niiden paikallisia vaikutuksia. Tutkimuskohteeni oli suomalainen A. Ahlström Osakeyhtiö, jonka juuret ovat olleet vahvasti läntisessä Suomessa ja Satakunnassa.

Puuvillan kaupunkikorttelia 2018. Kuva: Maarit Grahn.

Teollista kulttuuriperintöä ja paikallishistorioita

Väitöskirjan valmistumisen jälkeen työskentelin muutamia vuosia vapaana tutkijana. Näiden vuosien jälkeen oli mukava palata ”tehtaalle” töihin. Minua kiinnostavat erityisesti yritysten historian käyttö ja teollinen kulttuuriperintö eri muodoissaan, joten mikäpä olisi hienompi paikka työskennellä kuin Porin yliopistokeskus Puuvillan kaupunkikorttelissa, jonka seinät huokuvat teollista historiaa.

Vapaan tutkijan vuosina työskentelin muun muassa asiantuntijatehtävissä kahdessa A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n museo- ja näyttelyprojektissa. Lisäksi työskentelin noin vuoden ajan tutkijana Suomen Kulttuurirahaston Satakunnan rahaston rahoittamassa hankkeessa, jonka aiheena oli Satakunnan teollisen kulttuuriperinnön kartoittaminen, tutkiminen ja hyödyntämisen edistäminen. Sivutoimista tuntiopetusta olen antanut yritysten historian käytöstä, teollisen kulttuuriperinnön uuskäytöstä ja kulttuuriperinnön tuotteistamisesta.

Paikallishistoriat ovat myös lähellä sydäntäni. Olen ollut yhtenä kirjoittajana kahdessa paikallishistoriateoksessa (Noormarkku 2008 ja Merikarvia 2017). Parhaillaan osallistun Euran historiateoksen kirjoittamiseen. Teos valmistuu vuonna 2021. Paikallishistorioissa ominta alaani ovat erityisesti teollisuus ja muu elinkeinoelämä. Olen aikaisemmalta koulutukselta ekonomi (Vaasa 1987), mikä ehkä osaksi selittää kiinnostustani juuri teollisuuden ja liiketaloustieteen ilmiöihin ja historiaan.

Alkanut lukuvuosi on käynnistynyt vauhdikkaasti, ja tiedossa on mielenkiintoinen mutta samalla kiireinen vuosi. Parhaillaan suunnittelen ensi kevään kursseja, joiden teemat liittyvät kulttuuriperintöyrittäjyyteen, perheyritysten kulttuuriperintöprosesseihin sekä teollisuuden kielivaikutusten perintöön. Kaiken tämän ohella istahdan itsekin opiskelijan penkille, sillä aloitan yliopistopedagogiikan perusteiden opiskelun kuluvana syksynä.

Maarit Grahn on kulttuuriperinnön tutkimuksen yliopisto-opettaja lukuvuoden 2018–2019.