Sananlaskut pysyvät, mutta niiden tulkinnat muuttuvat

Nykypäivän sananlaskut voivat olla ikivanhoja tai varsin nuoria, mutta sananlaskuilla on edelleen paikkansa arkikielessä. Sananlaskun asettuessa uuteen käyttöyhteyteen sen muoto ja tarkoite usein muuttuvat, joten arkipuheen osina myös vanhat sananlaskut saavat uusia tulkintoja. Tämä on ymmärrettävissä – onhan koko elinympäristömme muuttunut.

Tekstaripalstan satoa. Kuva: Liisa Granbom-Herranen.

Sananlaskut elävät arkipuheessa

Sananlaskujen käytön ja tulkinnan perusta on arkielämässä, on aina ollut. Jokapäiväisessä elämässä sananlaskuille annetut ja niiden ymmärretyt tulkinnat ovat yhden ihmisen kohdalla paljolti tilannekohtaisia, mutta sananlaskujen käyttö on kuitenkin yhteisöllistä. Käyttötilanne luo sananlaskulle merkityksen ja tulkinta muodostuu monien vaikuttavien tekijöiden koosteena, joten arkipuheessa sananlaskua voidaan käyttää jopa omituisesti tai yllättävässä yhteydessä, mutta ei väärin.

Tarkastelin väitöstutkimuksessani kirjoitetussa arkipuheessa esiintyviä sananlaskuja. Kiinnostukseni niihin virisi, kun kasvatuspuheen sananlaskuja käsitelleen kasvatustieteen väitöskirjani jälkeen kuulin toistuvasti kysymyksen, miksi tutkia sananlaskuja, kun niitä ei enää kukaan käytä. Kuitenkin luin lähes päivittäin Salon Seudun Sanomiin tekstiviesteinä lähetetyistä mielipiteistä sananlaskuja tai viittauksia niihin (”Mikäs se olikaan se ahneen loppu?”). Pohdin, josko ongelmana eivät olekaan kadonneet sananlaskut vaan niiden sijoittautuminen uuteen ympäristöön.

“Kevään kukka on kämmekkä; kevään tuote on kännykkä” oli Nokian matkapuhelimen mainoslause 1980-luvulla. Kuva: Liisa Granbom-Herranen.

Tekstiviestien sananlaskut

Tekstiviesteissä sananlaskut tulevat käyttöön luontevasti: ne ovat kirjoitettua arkikieltä, jossa puheesta tuttujakin ilmaisuja käytetään vapautuneemmin kuin virallisemmissa teksteissä. Tutkimusaineistoni koostuu lähes 5 vuoden ajalta 70 000 julkaistavaksi lähetetystä tekstiviestistä, joissa oli noin 7 000 sananlaskua tai viittausta sananlaskuun. Muinaiset sanonnat toimivat yhä, mutta niitä käytetään uusissa muodoissa ja yhteyksissä.

Huolimatta niin suomalaisessa yhteiskunnassa ja elämäntavassa tapahtuneista muutoksista kuin elämisen ja arjen käytänteiden uudistumisesta, sananlaskut kuuluvat yhä jokapäiväiseen viestintään. Traditionaaliset sananlaskut sekä Raamatun sananlaskut käyttävät edelleen vanhahtavaa kieltä, vaikkakin niitä nykyään usein käytetään uudessa käyttöyhteydessä ja niille annetaan uusia tulkintoja. Modernien sananlaskujen kieli on nykypäivän puhekieltä. Nykyisessä käyttöympäristössään sananlaskut eivät aina ole edeltäjiensä kaltaisia. Urbaani elämäntapa on tuonut muutoksia myös sananlaskuperinteeseen.

Liisa Granbom-Herranen on postdoc-tutkija Turun yliopiston folkloristiikan oppiaineessa. Hänen väitöskirjansa tarkastettiin elokuussa.

Proverbs in SMS Messages: Archaic and Modern Communication. Annales Universitatis Turkuensis B 459. Turun yliopisto 2018.