Ihmisiä luentotilassa opetusharjoitteiden parissa

Sujuvuutta suulliseen kielitaitoon – maksuton täydennyskoulutus kieltenopettajille käynnistyi

Turun yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitos järjestää lukuvuonna 2022–2023 viiden viikonlopun täydennyskoulutuskokonaisuuden, jonka aiheena on suullisen kielitaidon opettaminen ja arviointi. Opetushallituksen rahoittamaan koulutukseen osallistuu yli 100 perusopetuksen, toisen asteen, korkeakoulujen ja vapaan sivistystyön kieltenopettajaa eri puolilta Suomea.

Sujuvuutta suulliseen kielitaitoon -täydennyskoulutus käynnistyi lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna sujuvuuden opettamiseen ja arviointiin johdattelevalla koulutusjaksolla. Hankkeen vastuullinen johtaja, englannin kielen professori Pekka Lintunen iloitsee koulutuksen suuresta osallistujamäärästä.

– Tällainen koulutus on hieno yhteistyömahdollisuus tutkijoille yliopistossa ja opettajille kentällä. Kielen oppimisen tutkijoille on tärkeää saada palautetta koulumaailmasta uusiin tutkimusaiheisiin, ja toisaalta haluamme kertoa tutkimustuloksistamme suoraan opettajille, toteaa Lintunen.

Jokainen koulutusjakso muodostuu kahdesta osiosta: halukkaat pääsevät perjantai-iltojen luentojen lisäksi syventämään osaamistaan seuraavan päivän käytännöllisemmissä työpajoissa. Ensimmäisen koulutusjakson luennoilla opettajat saivat Lintuselta katsauksen sujuvuuden tutkimuksen uusiin hankkeisiin. Tutkijatohtori Pauliina Peltosen ja väitöskirjatutkija Elina Lehtilän johdolla puolestaan syvennyttiin esimerkiksi siihen, millaisin menetelmin suullista kielitaitoa ja sujuvuutta voi ja kannattaa opettaa ja arvioida.

Opettajien toiveena käytännön vinkit oman opetuksen kehittämiseen

Yksi Sujuvuutta suulliseen kielitaitoon -koulutuksen osallistujista on englannin kielen lehtori Piia Pesso Turun ammattikorkeakoulusta. Luentojen lisäksi Pesso osallistuu lauantaisin järjestettäviin työpajoihin. Hän toivoo koulutuksen antavan vinkkejä suullisen kielitaidon opettamiseen ja tarjoavan työkaluja esimerkiksi siihen, miten opettaja voisi ehkäistä opiskelijoiden kokemaa jännitystä suullista kielitaitoa harjoiteltaessa.

Ihmisiä luentotilassa opetusharjoitteiden parissa
Ensimmäisen koulutusjakson työpajoissa keskityttiin sujuvuuden opettamiseen ja arviointiin liittyviin harjoituksiin. Kuva: Venla Eirola.

Koulutukseen osallistuu myös Päivi Kaltiokumpu, joka toimii yläkoulun englannin ja ruotsin lehtorina Kirkkonummella. Käytännönläheisten vinkkien lisäksi hän toivoo koulutuksen tarjoavan keinoja siihen, miten ”pitää kaikki mukana”: miten huomioida esimerkiksi erityisen tai tehostetun tuen tarve suullisen kielitaidon opettamisen yhteydessä.

Lukuvuoden 2022–2023 aikana toteutetaan yhteensä viisi Sujuvuutta suulliseen kielitaitoon -koulutusjaksoa. Seuraava jakso järjestetään marraskuun puolivälissä, jolloin aiheena on ääntäminen osana suullista kielitaitoa. Keväällä koulutus jatkuu digitaalista vuorovaikutusta sekä oppijoiden yksilöllisiä eroja käsittelevillä jaksoilla, joissa tarkastellaan esimerkiksi oppijan tunteiden ja kognitiivisten prosessien merkitystä suullisen kielitaidon kehittymisessä.

Lisätietoa SuSuKi-koulutuksesta

Venla Eirola työskentelee SuSuKi-hankkeessa projektitutkijana ja professori Pekka Lintunen vastuullisena johtajana.