Tuliaisia Roomasta

Erasmus+-liikkuvuushanke ”AVOMERI – Turun yliopiston aikuiskoulutus merta edemmäs” (2015–2017) antoi monelle avoimessa yliopistossa työskentelevälle mahdollisuuden matkustaa Euroopassa erilaisiin aikuiskoulutuskohteisiin ja saada niissä uusia näkökulmia ja innoitusta omaan työhönsä, tutustua saman alan ihmisiin, kehittää kielitaitoa ja tutkia kaikkea kiinnostavaa ympärillään.

Ideoita opettamiseen

Olin yksi liikkujista ja olin toukokuussa 2017 Erasmus+-vaihdossa Roomassa. Osallistuin tutkimus- ja koulutuskeskus ERIFOn järjestämälle kurssille ”Flipped Classroom in the Lifelong Learning”. Opiskelijaryhmämme oli pieni – itseni lisäksi kollega avoimesta yliopistosta ja neljä henkilöä peruskoulusta Turkista. Kurssiohjelmaan sisältyi luentoja, keskusteluja, harjoituksia ja kouluvierailu.

Kurssin teeman voi tiivistää kysymykseen, miten edistää oppimista. Luennot tarjosivat siihen kolme välinettä. ”Käänteinen luokkahuone” (flipped classroom) -oppimisen mallissa opiskelija perehtyy uuteen asiaan ensin esimerkiksi videoiden ja tehtävien avulla ja tämän jälkeen hän jatkaa aiheen työstämistä luokassa yhdessä muiden kanssa. Opettaja on fasilitaattori, joka innostaa yhteistoimintaan ja kannustaa kriittiseen ajatteluun. Yhdessä oppiminen voi tapahtua myös pelin muodossa. Pelin osallistujille annetaan roolit ja säännöt, joiden mukaan he toimivat. Pelillistäminen vaatii opettajalta luovuutta, innovatiivisuutta ja vaivannäköä, mutta onnistuessaan se aktivoi oppimista, lisää opiskelumotivaatiota ja vuorovaikutustaitoja. Omaelämäkerrallista metodia soveltava opettaja voi ymmärtää paremmin oppilaitaan ja heidän erityistarpeitaan. Oppilaalle oman elämän kirjallinen tai kuvallinen tarkastelu voi tuoda lisää ymmärrystä itseä ja muita kohtaan ja auttaa muuttumaan. Aiheita esitellään laajemmin AVOMERI-blogissa.

Ryhmämme ja yksi opettajistamme, Federica de Paola (vasemmalla). Kuva: Eeva Hallikainen.

Inspiraatiota kaupungista

Kurssiohjelmassa oli varattu aikaa myös kaupunkiin tutustumiselle. Viikko oli tässäkin mielessä hieno elämys. Itämeren alueen historiasta ja taiteesta kiinnostuneelle kulkijalle oli esimerkiksi hauska yllätys nähdä Palazzo Braschin (Museo di Roma) seinällä Ruotsin kuningatar Kristiinan Roomaan asettumisen juhlallisuuksia kuvaava maalaus.

Matkalla olivat mielessä myös lukuisat pohjoismaiset taiteilijat, jotka ovat eri aikoina oleskelleet Roomassa. 1800-luvulla siellä asui erityisen paljon tanskalaisia taiteilijoita. Kuuluisin heistä, kuvanveistäjä Bertel Thorvaldsen on saanut nimeään kantavan piazzan ja muistomerkin lähelle Galleria Nazionale d’Arte Modernaa. Suomalaisista 1800-luvun taiteilijoista muiden muassa maalari Robert Wilhelm Ekman oleskeli Roomassa 1840-luvun alussa ennen Turkuun tuloaan ja pari vuosikymmentä myöhemmin kuvanveistäjä Carl Eneas Sjöstrand valmisteli siellä Porthanin patsasta. Suomalaisten taiteilijoiden Rooman matkoista voi lukea lisää esimerkiksi Kansallisgallerian Lähteillä-sivustolta. Tämä oli toinen Rooman matkani, pitää tehdä vielä monta!

Eeva Hallikainen on avoimen yliopiston suunnittelija, joka on opettanut pitkään taidehistoriaa avoimessa yliopistossa ja Baltic Sea Region Studies -ohjelmassa.