Turkuun on aina mukava palata – tällä kertaa Suomen historian yliopisto-opettajaksi

Toimin kuluvan lukuvuoden ajan yliopisto-opettajana Suomen historian oppiaineessa. Opetustehtävä on minulle uusi, mutta Turun yliopisto on tuttu työympäristö. Väittelin Suomen historian oppiaineesta kesällä 2015. Väitöskirjani käsitteli kuluttamista 1700-luvun lopun ja 1800-luvun alun suomalaisessa kaupunkiyhteisössä. Tutkimuskohteeni oli viipurilainen kauppiaanleski Marie Hackman, joka oli oman aikansa suurimman puutavaran vientikauppaa harjoittaneen Hackman & Co:n omistaja.

Väitöskirjani valmistumisen jälkeen minulla on ollut mahdollisuus työskennellä täysipäiväisesti palkattuna tutkijatohtorina. Tämä reilun puolentoista vuoden työperiodi on tullut mahdolliseksi Suomen Akatemian rahoittamassa ja professori Heikki Pihlajamäen johtamassa projektissa The Making of Commercial Law: Common Practices and National Legal Rules from the Early Modern to the Modern Period. Projektissa tutkin Hackman & Co:n tapausesimerkin avulla kauppaoikeuden syntyyn liittyviä kysymyksiä ja käytäntöjä 1800-luvun Suomessa. Työstän parhaillaan hankejulkaisuun tulevaa artikkeliani.

Ulla Ijäs Mustilan Arboretumissa. Kuva: Teni Hurme.

Toinen uusi, monitieteinen ja väitöskirjaani vain osittain sivuava projekti, jossa olen työskennellyt, on ollut Tampereen yliopiston historia-aineissa FT Maija Ojala-Fulwoodin johtama työperäistä maahanmuuttoa koskeva tutkimusprojekti Migration, Movement of Labour and Multiethnic Cities form the Middle Ages to the Present. Myös tästä hankkeesta julkaistaan artikkelikokoelma ensi vuoden puolella.

Väitöksen jälkeinen aika on kulunut nopeasti uutta oppien. Yllätys on ollut se, miten paljon aikaa tämä uuden opettelu on vienyt. Toisaalta olen saanut tavata monia mielenkiintoisia tutkijoita sekä Suomessa että ulkomailla ja laajentaa osaamistani oman tieteenalani ulkopuolelle.

Kuluvana vuonna minua työllistää opetus, johon kuuluu HOPS-ohjaamisen lisäksi Suomen historian metodiseminaarin vetäminen sekä Historian taito -kurssi. Pitkän tutkimusperiodin ja tutkijana toimimisen jälkeen on mukava kohdata opiskelijoita ja paneutua opettamiseen. Lisäksi tulevan lukuvuoden tavoitteenani on syventää opetusosaamistani yliopistopedagogiikan 10 opintopisteen kurssilla. Talvesta on siis tulossa kiireinen mutta mielenkiintoinen.

Ulla Ijäs on Suomen historian yliopisto-opettaja lukuvuoden 2017–2018.