Taivaankannen kuva

Tutkijat selvittävät monilukutaidon historiaa

Kaaviot ja taulukot tiivistävät tietoa ja auttavat ymmärtämään tekstiä. Turun yliopiston tutkimusryhmä selvittää, miten tietoa kuvitettiin kirjoissa 1400-luvun lopulta 1700-luvun loppuun. Samalla tutkitaan monilukutaidon historiaa.

Sääennusteen kartta ja pörssikurssia kuvaava kaavio ovat esimerkkejä tiedon visualisoinnista eli kuvallisesta esittämisestä. Internetin aikakaudella erilaisia tiedon visualisoinnin tapoja syntyy jatkuvasti lisää. Tiedon kuvallisen esittämisen menetelmät muuttuivat myös uuden ajan alussa, kun kirjapainotaito toi kirjat ja lukutaidon yhä useamman eurooppalaisen ulottuville.

Turun yliopiston tutkijaryhmä selvittää, miten kaavioita ja taulukkoja käytettiin englanninkielisissä kirjoissa vuosina 1473–1800. Ensimmäinen painettu englanninkielinen kirja ilmestyi 1473. Aiempi tutkimus aiheesta on pääosin keskittynyt latinankielisiin kirjoihin.

– Tutkimme, miten tietoa välitettiin kansankielellä kuvien avulla. Selvitämme myös, miten kaavioiden ja taulukkojen käyttö muuttui vuosisatojen kuluessa, kertoo Early Modern Graphic Literacies -hankkeen johtaja, Turun yliopiston englannin kielen professori Matti Peikola.

Lukutaito yleistyi tutkittavan ajanjakson kuluessa. Kaavioita ja diagrammeja käytettiin tieteellisten tekstien ohella myös suuremmalle yleisölle suunnatuissa kirjoissa, esimerkiksi almanakoissa ja oppikirjoissa.

– Selvitämme, miten kirjan kohdeyleisö vaikutti tiedon visualisointiin. Kielitieteilijöinä meitä kiinnostaa erityisesti se, miten lukijoita opastettiin käyttämään kaavioita ja taulukoita. Kun tarkastelemme tekstin ja kuvan suhdetta tiedonvälityksessä, tutkimme samalla monilukutaidon historiaa, Peikola toteaa.

Nelivuotisen, syksyllä 2021 alkaneen tutkimuksen rahoittavat Suomen Akatemia ja Turun yliopisto.

Kirjoittaja on englannin kielen yliopisto-opettaja, joka työskentelee hankkeessa tutkijatohtorina.

Tutustu hankkeen verkkosivuihin