Uskontotieteilijä oikiksessa

Akateeminen elämä on parhaimmillaan riemullisten sattumusten summa. Samalla viikolla, jolloin väittelin uskontotieteestä tutkimuksellani Mistä on hyvät tytöt tehty? Somalitytöt ja maineen merkitykset (2015), Nuorisotutkimusseura julkaisi hakujulistuksen vuoden mittaiseen tutkijatohtorin tehtävään. GENESO-projektissa, johon pääsin mukaan, tutkittiin väitöskirjani aihepiiriin linkittyviä sosiaalisen kontrollin, etnisyyden, sukupuolen ja seksuaalisuuden teemoja.

Pääasialliseksi tutkimusaineistokseni muotoutui poliisin rikosilmoitusaineisto nuoriin kohdistuneista pahoinpitelyistä. Vaikka väkivallan tekotapojen yksityiskohtaiset kuvaukset ovat olleet surullista luettavaa, tutkimus sinänsä on myös tärkeällä tavalla herättänyt näkemään väkivallan ilmiöiden moninaisuuden nuorten elämässä.

Mitä uskontotieteilijä voi tutkia rikosilmoitusaineistosta? Vaikka mitä. Olin aluksi kiinnostunut lähinnä siitä, millä tavoin etnisyyttä, kulttuuria ja uskontoa mahdollisesti konstruoidaan poliisin rikosilmoituskirjauksissa, ja miten nämä kuvaukset rakennetaan suhteessa sukupuoleen. Kun perehdyin tehtyyn väkivaltatutkimukseen ja aineistoon, tutkimukseni tarkentui erityisesti seurustelusuhteessa tai suhteen päättymisen jälkeen tapahtuneisiin pahoinpitelyihin.

Seurustelusuhdeväkivaltaan keskittyminen on johdattanut minua sukupuolistuneen parisuhdeväkivallan ja kriminologian tutkimuskeskusteluihin. Tästä syystä minulle tarjoutui Nuorisotutkimusseuran projektin päätyttyä mahdollisuus jatkaa tutkimustani Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan ASLA-projektissa.

Matka historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokselta oikeustieteelliseen tiedekuntaan ei loppujen lopuksi ole ollut kovin pitkä tai monipolvinen. On ollut riemullista havaita, että akateemisessa maailmassa avautuu aika ajoin sellaisiakin mahdollisuuksia, joita ei ole millään tavoin osannut ennalta kuvitella. Miellän näiden mahdollisuuksien perustuvan esimerkiksi sukupuolen, sosiaalisen kontrollin ja väkivallan kaltaisille tiedekunta- ja oppiainerajoista piittaamattomille tutkimusteemoille, joita tutkija voi kuljettaa ja jotka voivat kuljettaa tutkijaa erilaisiin kiinnostaviin keskusteluihin ja antoisiin tutkijaverkostoihin.

Anu Isotalo

Mistä on hyvät tytöt tehty? Somalitytöt ja maineen merkitykset (Annales Universitatis Turkuensis C 407, 2015) on luettavissa verkossa.

Anu Isotalo työskentelee Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan erikoistutkijana. Hän toimii myös aineenopettajana Turun yliopiston Turun normaalikoulun lukiossa, josta hän on tällä hetkellä virkavapaalla.