Utelias ja motivoitunut mediatutkija pokkasi vuoden humanistimaisterin tittelin

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen vuoden humanistimaisteriksi valittiin mediatutkimuksesta syksyllä 2013 valmistunut Niina Myllys. Hänen laudaturin arvoista pro gradu -tutkielmaansa ”’Kadut ovat katuja, aina’. Urbaani tila, identiteetti ja valta televisiosarjassa The Wire” kiiteltiin poikkeuksellisen hyvätasoiseksi.

Niina Myllys. Kuva: Reko Lahtinen.
Niina Myllys. Kuva: Reko Lahtinen.

Baltimoreen sijoittuvan The Wire -rikossarjan Myllys valitsi pro gradunsa aineistoksi, koska se on hänen suosikkisarjansa. ”Toki valintaan vaikutti myös se, että sarja on hyvin yhteiskunnallinen ja tutkimuksellisesti kiinnostava”, Myllys sanoo. Sarjaa on tutkittu Yhdysvalloissa paljon, mutta Suomessa se on jäänyt vähemmälle huomiolle, vaikka The Wire on esitetty täälläkin televisiossa kahteen otteeseen.

Sivuaineinaan Myllys opiskeli kulttuurihistoriaa ja sosiologiaa sekä Jyväskylän yliopiston journalistiikan kokonaisuuden. Sosiologiasta oli tutkielman kannalta paljon hyötyä, sillä useat Myllyksen lähteinä käyttämistä amerikkalaisista artikkeleista olivat sosiologisesti suuntautuneita. ”Moni artikkeli analysoi sarjaa todellisten urbaanien ongelmien, kuten segregaation ja köyhyyden kautta. Sainkin jatkuvasti muistuttaa itselleni, että oma työni kuuluu televisiotutkimuksen alueeseen, enkä voi tulkita sarjaa kuvauksena ’oikeasta’ Baltimoren kaupungista”, Myllys sanoo.

Sujuva prosessi

Pro gradun kirjoittaminen oli Myllyksen mukaan sujuva, vaikkakin ajoittain uuvuttava prosessi. Syksyllä 2012 hän hahmotteli graduseminaarissa työn aiheen, rajauksen ja tutkimuskysymykset sekä etsi lähdekirjallisuutta. ”Samalla syvennyin tutkimusaineistoon eli katsoin ahkerasti sarjan jaksoja, mikä oli tietysti kaikista mukavin vaihe.” Joulun jälkeen alkoi varsinainen kirjoitustyö. ”Varsinkin tekstin muokkaaminen ja uudelleen kirjoittaminen oli välillä rasittavaa, mutta samalla oli kuitenkin tunne siitä, että prosessi etenee ja teen jotain konkreettista”, Myllys kertoo.

Ohjausta Myllys sai graduryhmässä, jossa luettiin ja kommentoitiin toisten tekstejä. ”Niissä tapaamisissa gradu meni aina selvästi eteenpäin. Sain tietenkin apua myös mediatutkimuksen professori Susanna Paasoselta sekä opiskelukavereiltani, jotka antoivat palautetta työstäni sekä henkistä tukea”, Myllys kiittelee. Tutkielma valmistui syyskuun alussa 2013.

Ripeästi maisteriksi

Myllys valmistui filosofian maisteriksi neljässä vuodessa – eli poikkeuksellisen lyhyessä ajassa. ”Luulen, että motivaationi taustalla on uteliaisuus ja tiedonhalu. Siksi opiskelukaan ei tuntunut pakkopullalta”, Myllys pohtii. Vaikka Myllys valmistuikin erinomaisin arvosanoin, ei hänellä ollut mielessään erityisiä arvosanatavoitteita. ”Opiskelua ei tulisi mielestäni nähdä vain jatkuvana suorittamisena ja opintopisteiden keräämisenä”, hän toteaa.

Ripeää opiskelutahtia selittää sekin, että ennen yliopisto-opintoja Myllys oli valmistunut medianomiksi Jyväskylän ammattikorkeakoulusta ja opiskelu oli jo tuttua hommaa. ”Siitä oli hyötyä siinä mielessä, että minulla oli jo tenttimisestä ja luennoilla istumisesta kokemusta.”

Tällä hetkellä Myllys työskentelee Etelä-Suomen liikunta ja urheilu -järjestössä markkinoinnin ja viestinnän suunnittelijana. Äitiysloman sijaisuus kestää vuoden, ja sen jälkeen tulevaisuus on avoin. Mahdollisista jatko-opintosuunnitelmista Myllys toteaa: ”Ei se täysin poissuljettu vaihtoehto ole. Aika näyttää.”

Aura Nikkilä on taidehistorian opiskelija, joka toimi historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen harjoittelijana kesällä 2014.