Marraskuun aukeama vuoden 1738 almanakassa. Kuva: Yliopiston almanakkatoimisto.

Vanhat almanakat kurssin kautta näyttelyksi

Opetusyhteistyö poiki kurssin, tutkimusideoita, julkaisuja ja verkkonäyttelyn. Vanhan suomen ja ruotsin kurssilla paneuduttiin 1700-luvun almanakkojen kieleen ja historiaan.

Turun yliopiston suomen kielen ja pohjoismaisten kielten yhteiskurssi syntyi ajatuksesta pitää tekstilähtöinen kurssi, jossa luettaisiin rinnakkain ruotsin- ja suomenkielisiä tekstejä ja vertailtaisiin niiden kieltä varsinkin suomen ja ruotsin keskinäisen vaikutuksen eli kielikontaktin kannalta. Luettavaksi haluttiin tavallisen kansan arkeen kuuluneita tekstejä. Näin almanakat valikoituivat kurssin materiaaliksi, ja kurssin ajanjaksoksi tuli 1700-luku, jonka alkupuolella myös suomenkielisiä almanakkoja alettiin julkaista.

Kielten ja historia-aineiden opiskelijat yhdessä

Kevätlukukaudella 2022 pidetylle kurssille osallistui suomen kielen, pohjoismaisten kielten ja historia-aineiden opiskelijoita, ja se oli mahdollista sisällyttää myös TUCEMEMSin (Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies) monitieteiseen vanhojen aikojen opintokokonaisuuteen. Kurssin suoritti 16 opiskelijaa.

Koronan vuoksi kurssi oli aloitettava tammikuussa etäopetuksena, mutta neljännen jakson lähestyessä lähiopetusta pystyttiin lisäämään opiskelijoiden toiveesta. Korona ja suurehko osallistujamäärä vaikuttivat myös siihen, että kurssin päättötyö toteutettiin verkkonäyttelynä alun perin suunnitellun vitriininäyttelyn sijaan. Verkkonäyttelyyn oli mahdollista sijoittaa vitriininäyttelyä enemmän tekstejä.

Ryhmätyönä näyttely

Kurssin alku oli opettajakeskeinen: taustoitettiin almanakkojen ja ajanlaskun historiaa, suomen ja ruotsin kielihistoriaa sekä fraktuuraa, joka on vanhoissa teksteissä laajalti käytetty kirjasintyyppi. Kurssilla kävi myös vierailevia opettajia. Opiskelijat työskentelivät ryhmissä, ja kunkin ryhmän vastuulla oli yksi näyttelyn teemoista. Ryhmät suunnittelivat näyttelyn aihealueita, visualisointia ja luonnostelivat näyttelyn tekstejä.

Marraskuun aukeama vuoden 1738 almanakassa. Kuva: Yliopiston almanakkatoimisto.
Marraskuun aukeama vuoden 1738 almanakassa. Kuva: Yliopiston almanakkatoimisto.

Korvaamaton apu näyttelyn toteutuksessa olivat Turun yliopiston kirjaston tietoasiantuntijat, jotka tukivat innokkaasti näyttelyn tekoa. Ilman heitä näyttelyä ei olisi saatu tehtyä ja julkaistua. Turun yliopiston kokoelmiin kuuluvia vanhoja almanakkoja oli kurssin ajan käytössämme.

Pysyvän verkkonäyttelyn vahvuus on siinä, että opiskelija voi linkittää sen vaikkapa omaan CV:hensä ja käyttää sitä osaamisensa esittelyyn. Opiskelijoille kurssi oli hyppy tuntemattomaan ja vaati kaikilta osallistujilta monien uusien tietojen ja taitojen nopeaa omaksumista. Kertynyttä kokemusta ja aineistoa voidaan hyödyntää seuraavilla vanhan suomen ja ruotsin kursseilla ja tutkimuksessa.

Ajan Tieto – suomalaiset almanakat 1700-luvulla

Minna Sandelin on pohjoismaisten kielten lehtori ja Tanja Toropainen suomen kielen yliopisto-opettaja ja dosentti.