Varajohtajuus on monisuorittamista vaativa laji

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen uusiksi varajohtajiksi valitut professori Susanna Paasonen ja dosentti ja yliopistonlehtori Petri Saarikoski pitävät tutkimustoiminnan edistämistä ja työyhteisön tukemista merkittävinä asioina laitoksen jatkuvan kehityksen kannalta.

HENK_Varajohtajat_SaarikoskiSaarikoski työskentelee Porin yliopistokeskuksessa oman koulutusohjelmansa, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen, johtajana, johon kuuluu samalla laitoksen varajohtajan pesti. Hänen toimenkuvaansa kuuluu myös oman yksikkönsä edunvalvonta Turun päässä. Mediatutkimuksen professori Paasonen taas edustaa Turussa taiteiden tutkimuksen oppiaineryhmää tiedekunnan ja laitoksen johtoryhmissä.

Konkreettisesti uusi työnkuva merkitsee kummallekin entistä enemmän paperihommia, erinäisiin kokouksiin ja päätöksentekoihin osallistumista sekä johtoryhmissä vaikuttamista. Varajohtajan pöydän kautta kulkevat luonnollisesti myös lukuisat hyväksymistä vaativat asiakirjat ja raportit.

Varajohtajien nimeämät laitosta yleisesti koskevat tavoitteet vaikuttavat varsin tutuilta: opiskelijoiden valmistumisen nopeuttaminen, ulkopuolisen rahoituksen hankkiminen sekä kansainvälistymispyrkimykset. Saarikoski painottaa erityisesti tuloksellisuuden parantamisen merkitystä, myös laitoksen eri yksiköiden tasavertaisuudesta on huolehdittava päätöksenteossa. Paasonen puolestaan näkee kansainvälisen yhteistyön edistämisen erityisen tärkeänä seikkana. Kumpikin haluaa olla kokonaisvaltaisesti mukana kehittämässä laitoksen toimivuutta ja tutkimustoimintaa.

HENK_Varajohtajat_PaasonenPaasosen mielestä yliopisto on elänyt jo hyvän aikaa tietynlaisessa poikkeustilassa muun muassa uuden yliopistolain sekä tila- ja laitosrakennemuutosten takia. Jatkuvien muutosten velloessa onkin muistettava huolehtia myös henkilökunnan tukemisesta ja työrauhasta, mitä molemmat varajohtajat peräänkuuluttavat.

Kumpikin myöntää uuden aseman ja muun akateemisen työn yhteensovittamisen haasteelliseksi. Erinäisten opetus-, ohjaus- ja luottamustehtävien lisäksi aikaa pitäisi löytyä vielä arvokkaaseen tutkimustyöhön, mistä tuoreet varajohtajat toivovat pystyvänsä pitämään kiinni jatkossakin.

Laitoksen lähitulevaisuuden varajohtajat näkevät hyvänä. Paasonen muistuttaa, että suuret rakennemuutokset on jo tehty ja iloitsee erityisesti laitoksen tutkijakoulupaikkojen avautumisesta. Saarikoskikin pitää tutkijakoulupaikkojen avautumista myönteisenä asiana ja arvelee muitakin muutospyrkimyksiä ilmenevän jatkossa.

Virva Jussila on mediatutkimuksen opiskelija, joka toimi kesällä 2013 laitoksen harjoittelijana.