Yhteiskuntatieteellinen sukupuolentutkija

Elokuussa sukupuolentutkimuksen uutena yliopisto-opettajana aloitti yhteiskuntatieteiden tohtori Hanna Ylöstalo. Hän toimii tutkimusvapaalla olevan Taru Leppäsen sijaisena vuoden 2015 loppuun asti.

Hanna Ylöstalo. Kuva: Aura Nikkilä.
Hanna Ylöstalo. Kuva: Aura Nikkilä.

Rovaniemeltä kotoisin oleva Ylöstalo on aiemmin toiminut Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksen tutkijana sekä aikuiskasvatuksen yliopistolehtorina. Ylöstalo väitteli tohtoriksi Tampereen yliopistossa tammikuussa 2012. Sukupuolentutkimuksen alan väitöskirjassaan Tasa-arvotyön tasa-arvot hän tutki sukupuolten tasa-arvon sekä sukupuolen määrittelyä työpaikkojen tasa-arvon kehittämistyössä.

Ylöstalon mukaan myös yliopistomaailmassa on tasa-arvoasioissa kehitettävää. ”Yliopiston henkilökunnassa näkyvät samat rakenteet kuin muuallakin työmaailmassa. Uusi palkkausjärjestelmä ei ole oleellisesti korjannut palkkaeroja, ja professorikunnasta suurin osa on edelleen miehiä”, Ylöstalo toteaa. Tasa-arvo myös ymmärretään monin eri tavoin. ”Monet sanovat kannattavansa tasa-arvoa ja pyrkivänsä siihen työyhteisössä, mutta käytännössä mitään ei kuitenkaan tehdä.”

Monitieteisyytensä takia sukupuolentutkimus on oppiaineena painottunut eri yliopistoissa eri tavoin. Hyppy Tampereen yhteiskunta- ja kasvatustieteiden parista Turun yliopiston humanistisemmin painottuneeseen sukupuolentutkimukseen ei Ylöstaloa pelota. ”Olen aina tehnyt monitieteistä tutkimusta. Tavallaan tämä on paluu juurille, sillä sosiologiaa ja naistutkimusta yhdistelevään perustutkintooni suoritin paljon kulttuurintutkimuksellisia kursseja”, Ylöstalo kertoo. ”Eikä feministinen teoria ja metodologia juuri eroa tehtiinpä sukupuolentutkimusta minkä tahansa tiedekunnan alaisuudessa.”

Ylöstalo tuo mukanaan Turkuun omat painotuksensa ja mielenkiinnon kohteensa, mutta odottaa myös innolla humanistiopiskelijoiden kohtaamista. ”Tutkimuksessani olen aina liikkunut sukupuolentutkimuksen ytimessä, mutta opettanut olen yleensä sellaisia opiskelijoita, joille aiheet eivät ole ennestään tuttuja. Mielenkiintoista ja innostavaa päästä ympäristöön, jossa opiskelijat ovat jo lähtökohtaisesti kiinnostuneita aiheesta. Se antaa mahdollisuuden sukeltaa syvemmälle ja käsitellä asioita vähän vaikeamminkin”, Ylöstalo toteaa.

Pesti taiteiden tutkimuksen oppiaineryhmään kuuluvassa sukupuolentutkimuksessa on sikälikin mieluisa, että Ylöstalo tunnustaa lukiolaisena haaveilleensa kirjallisuuden opinnoista Turussa, mutta päätyi kuitenkin Tampereelle. ”Minulla ei kuitenkaan ole monelle tamperelaiselle ominaista kaunaista suhdetta Turkuun, koska en ole paljasjalkainen tamperelainen”, Ylöstalo nauraa. ”Aina tuntuu vähän kuin ulkomaille matkustaisi kun tulee Turkuun.”

Aura Nikkilä on taidehistorian opiskelija, joka toimi historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen harjoittelijana kesällä 2014.