IKI-TARU inspiroitumassa Milanossa 15.-18.10.2019

IKI-TARU-toimijat Juli Anna-Aerila, Merja Kauppinen ja Antti Aaltone vierailivat Milanossa lokakuun puolessa välissä. Vierailu oli osa Erasmus+:n koordinoimaa Open the Door for Reading -hanketta, jossa pohditaan lukemista lisääviä keinoja kaupunkitasolla. Mukana hankkeessa ovat Göteborg, Turku, Milano, Bryssel sekä Bristol, joten kyse on merkittävästä hankkeesta.

Ensimmäisenä vierailupäivänä kuultiin italialaisesta koulusysteemistä Milanon kontekstissa. Pedagogisten linjausten lisäksi esiteltiin useita projekteja, joista oman hankkeemme kannalta kiinnostavin on Primi Passi. Siinä varhaiskasvatukseen luodaan kaupunkitasoisesti erilaisia toimia lukevan yhteisön toiminnan ja lukijuuden lisäämiseksi. Varhaiskasvattajien tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat perheet ja kirjastot.

Toisen päivän aloitimme vierailulla Scuola Comunale dell’infanzia di via Forze Armate -oppilaitoksessa, joka oli tarkoitettu 3–5-vuotiaille lapsille. Lapset olivat luoneet kirjallisuuslähtöisessä, vuoden pituisessa projektissa oman taikamaailman eri elementtien (maa, tuli, ilma, vesi) ympärille. Varhaiskasvattajat olivat lukeneet paljon satuja, tarinoita, tietokirjoja ja muita tekstejä aiheista. Niiden innoittamana lapset olivat rakentaneet majoja, tehneet taideteoksia, luoneet oman vedenalaisen maailman kierrätysmuovista ja spottivaloista sekä rakentaneet satumetsän puineen. Kokonaisuus oli hyvin inspiroiva ja vaikuttava.

Ympäristö oli myös hyvin kielitietoinen. Koska tämäkin koulu oli Milanossa tavanomaisen monikielinen, oli se huomioitu oppimisympäristöissä. Kellonajat, vuodenajat, numerot ja kirjaimet olivat koko ajan oppilaiden nähtävillä italiaksi. Lisäksi tarjolla oli paljon lastenkirjallisuutta niin italiaksi kuin oppilaiden omilla äidinkielillä.

Iltapäivän vietimme toisessa pientenlastenkoulussa (Scuola Comunale dell’infanzia di Via Oglio), joka oli tarkoitettu 4–6-vuotiaille lapsille. Vahvasti Montessori-pedagogiikkaan nojaavassa ympäristössä oli tilaa luovalle leikille. Esimerkiksi yksi koulun huone oli kuin teatterista. Innostavassa ympäristössä oli sänkyjä, pöytiä ja paljon vapaasti käytettävää rekvisiittaa, jotka innostivat vapaaseen leikkiin. Draamaan ja eläytymiseen ohjattiin siis leikin kautta eikä perinteisesti niin, että lapsilla oli erillisiä draamatuokioita.

Vierailukohteessa Pikku Prinssi -klassikkosatu oli innostanut oppilaita luomaan omia avaruusmaailmoja. Eräs huone oli verhottu mustalla kankaalla ja jokainen oli saanut tuoda kynttilöin valaistuun tilaan oman esineen, joka muistutti jotakin sadun kohtaa. Kuut, tähdet ja pehmolelut muodostivat yhteisöllisen radan, jota oppilaat saivat kiertää mystisessä tunnelmassa ja kertoa mulle lempikohdastaan sadussa. Toiseen tilaan taas oli taiteiltu avaruudellinen maisema, jossa prinssi sadussa seikkaili. Raikkaan valkoiset ja siniset värit toivaat mieleen lumisen kosmisen maiseman, jossa oppilaiden on helppo upota tarinan maailmaan yhä uudelleen ja uudelleen.

Vierailujen lisäksi kuulimme puheenvuoroja kaupungin päättäjiltä ja tutkijoilta. Viesti oli, että kieli ja kirjallisuus on vahvasti näkyvillä Milanossa ja läsnä eri yhteisöissä. Professorit ja vanhemmat lukivat oppilaiden rustaamia runoja italiaksi ja niitä oli käännetty myös englanniksi. Lisäksi interaktiivinen työpaja Preparing body and mind to the pleasure of reading innosti pohtimaan, miten lukemisen tuottamia mielikuvia voi käsitellä hyvin kehollisesti ja luovan itseilmaisun keinoin niin äänin kuin monin kinesteettisin keinoin.

Kolmannen päivän ensimmäinen vierailukohde oli yksi paristakymmenestä Milanon kaupungin kirjastosta. Kirjasto oli rakennettu valtavaan vanhaan latoon ja samassa pihapiirissä oli muun muassa satoja vuosia vanha, edelleen käytössä oleva punatiilinen kirkko Santa Maria della Fonte. Arkkitehtuurin loisto kutsui astumaan kirjastoon ja innosti erityisesti mukana olleita kirjastoasiantuntijoita pohtimaan, miten omassa maassa tai kaupungissa hyödynnetään vanhoja tiloja, kun uusia kirjastoja suunnitellaan. Luennot korostivat sitä, että Milanon kirjastojen suurin haaste on tällä hetkellä aktivoida perheitä lukemaan. Lisäksi alueelliset erot ovat lähteneet hieman kasvuun, mutta kirjastot järjestävät lähikirjastoissa monenlaista toimintaa ja kiinnittävät erityistä huomiota monikielisiin perheisiin. Lisäksi kiinnostavassa työpajassa tarkasteltiin äänettömiä kirjoja (silent books), joita voi lukea yhdessä, vaikka yhteistä kieltä ei olisikaan.

Iltapäivällä kierros jatkui lastenmuseo MUBAssa (Museo dei Bambini Milano). Museo on suunniteltu lasten ehdoilla ja vain lapsille tai perheille. Yksi huoneista oli täynnä luonnonmateriaaleja (käpyjä, lehtiä, lautaa yms.) sekä kierrätys- ja ylijäämämateriaaleja (kaikkea muoviputkista korkkeihin), joita yritykset lahjoittavat museon käyttöön. Materiaaleista lapset saavat massiivisessa hallitilassa rakennella haluamiaan taideteoksia ja kuvata niitä. Lisäksi museossa oli muun muassa miehenkorkuista taiteilijoiden suunnittelemaa pahvikaislikkoa, jossa suhisi monenlaista väkeä. Ympäristö yllytti tarinoimaan yhdessä taiteella. Lastenmuseoita on maailmassa melko vähän, joten IKI-TARU-tiimille vierailu oli kiinnostava ja aiheutti aiheellisen kysymyksen siitä, tukevatko esimerkiksi Suomen kaupungit tarpeeksi lastenkulttuuria.

Neljännen ja viimeisen päivän ohjelma oli konferenssiluontoinen. Aamupäivällä kuultiin puheenvuoroja Milanon kaupungin strategioista ja runsaista aktiviteeteista lukemisen lisäämiseksi. Myös tutkimuspuheenvuorot saivat osansa, ja suunta lukuharrastuksen suhteen tuntuu olevan sama muuallakin kuin Suomessa – alaspäin. Eri toimijoiden puheenvuoroja kuunnellessa tuntui kuitenkin, että työtä tehdään entistä enemmän eikä uskoa lukevaan Eurooppaan ole missään nimessä menetetty.

Lisäksi paneelikeskutelussa jokaisen kaupungin edustaja sai tuoda esille omia lukemista lisääviä keinoja, joista Suomesta mainittiin esimerkiksi uniikki äitiyspakkaus, joka tätä nykyä sisältää myös ensikirjoja lapsille ja ääneenluettavaa vanhemmille.

Konferenssipäivän toisella puoliskolla IKI-TARU-toimijat Juli Aerila, Merja Kauppinen ja Antti Aaltonen pitivät yhdessä Ytimessä-hanketoimijoiden sekä Turun kaupungin asiantuntijoiden kanssa työpajat aiheesta ”Promoting social-emotional skills of children and adolescents from the perspective of the engagement in reading”. Satahenkinen yleisö monen maan varhaiskasvattajia sekä koulutuksen asiantuntijoit ja päättäjiä osallistettiin esimerkiksi lukubingon ja suomalaisen kansanrunon tahdissa pohtimaan, miten lukeminen ja lukevat yhteisöt voivat parhaimmillaan tukea lasten sosiaalis-emotionaalisten taitojen kehittymistä. Juli ja Merja taustoittivat teoriaa myös omalla TARU-menetelmällään, jota IKI-TARU soveltaa juuri monikielisyyden ja lastenkirjallisuuden hyödyntämisen kautta kielenoppimiseen.

Työmatka Open the Doors for Reading -seminaariin oli monipuolinen, innostava ja onnistunut. Tuliaisina IKI-TARU-toimijat esittelevät Euroopan eri kaupunkien ja erityisesti Milanon strageioita ja hankkeita lukemisen ja monikielisyyden lisäämiseksi verkostoilleen ja mentoriopettajille sekä suunnittelevat tulevia koulutuksiaan niiden pohjalta. Asiantuntijayhteisö levittää siis kielten ja lukemisen ilosanomaa jatkossa entistä eheämmin ja uusia ideoita pulputen!

Teksti ja kuvat: IKI-TARU-koordinaattori Antti Aaltonen