Me kaikki lukijoina

Lukeva yhteisö

Lukumyönteinen ympäristö ja lukemisen mallina toimivat vertaiset ja aikuiset saavat lapset ja nuoret lukemaan. Yksi lukevan yhteisön tunnusmerkeistä on kirjallisuutta ja lukemista rakastava opettaja, joka tuntee monipuolisesti lastenkirjallisuutta ja siihen liittyvää pedagogiikkaa. Lukevan yhteisö muotoutuu sekä sosiaalisissa että fyysisissä ympäristöissä: Kirjoista ja lukukokemuksista keskustellaan, kirjoja ja tekstejä luetaan ja tutkitaan yhdessä ja lukemiselle varataan aikaan. Kiinnostus lukemiseen ja kirjallisuuden ja tekstien arvo näkyvät mukavina lukupaikkoina, vaihtuvina kirjallisuusvalikoimina ja lukukokemuksista kertovina materiaaleina.

Lukeva yhteisö voi muodostua myös kodin ja koulun ulkopuolelle. Joillekin merkityksellisin lukeva yhteisö voi isovanhempien luona, urheiluseurassa tai verkkoyhteisössä. Vaihtoehtoja on paljon. Olemme erilaisia lukijoita, samoin ovat yhteisömmekin. Lukemisessa on kyse arvoista. Kuten muidenkin arvojen kohdalla, konkreettiset teot ovat merkityksellisiä. Pelkkä puhe ei riitä.

Videoluentoja lukemisesta

Yhteisöllinen lukeminen

Miksi lasten olisi hyvä lukea kaunokirjallisuutta?

Monilukutaitoiseksi eri oppiaineissa

Case Rauma okm:m lukutaitoseminaarissa 2019