Taidelähtöisyys

Taiteen siivin kirjojen maailmaan

Taidelähtöiset menetelmät

Taidelähtöiset menetelmät parantavat oppimisedellytyksiä, kehittävät sosiaalisia taitoja ja myönteistä minäkuvaa sekä tukevat valmiuksia ymmärtää ja jäsentää ympäröivää maailmaa. Taidelähtöisen toiminnan kautta lapset voivat tutkia, tulkita ja luoda suhdetta maailmaan, ajatella asioita ja kehittää eettistä ajatteluaan.

Taidelähtöinen toiminta on lapsilähtöistä: se on lapsille luontaista ja taiteen kautta lapset voivat työskennellä omalla tavallaan käsitellen ja ilmaisten samalla omia kokemuksiaan.

Taiteiden yhdistäminen lukemiseen auttaa lapsia ymmärtämään sekä itseään että muita. Tutkimukset osoittavat, että taidelähtöisten menetelmien kautta maailmaa tehdään näkyväksi lasten itsensä kokemana. Kirjallisuuteen yhdistettynä eri taiteen muodot tekevät näkyväksi kirjallisuuden ymmärrystä, joka voi olla kokijalle itselleenkin tiedostamatonta.

Parhaimmillaan taidelähtöiset menetelmät yhdistettynä kirjallisuuteen sitouttavat lapsia kirjallisuuteen ja lukemiseen. Kirjallisuudesta tulee merkityksellistä.