Ennakointikertomus

Ennakointikertomus

Ennakointikertomus tarkoittaa tekstin jatkon arvaamista eri tavoin. Se on ns. ääneen ajattelun työtapa, jonka tarkoituksena on tehdä sekä lukijalle itselleen että muille (erityisesti opettajalle) näkyväksi lukukokemusta: mitkä skeemat ovat aktivoituneet, mihin asioihin lukija on kiinnittänyt huomiota ja miten ymmärtänyt lukemaansa. Ennakointikertomuksesta voikin arvioida esimerkiksi lukutaitoa, maailmankuvaa ja sitä, mikä sivujuoni kutakin lukijaa kiinnostaa eniten.

Ennakointikertomuksen voi toteuttaa yksin (jolloin kertoo yhden ihmisen ajatuksista ja tulkinnasta) tai ryhmässä (jolloin on usean ihmisen ajatusten ja tulkintojen sulauma). Se voi olla jokin draamaan työtapa, jonkin tekstilajin tuottaminen tai vaikka kuvataiteen työ. Tärkeää on tuottaa ennakointikertomus jollakin luovalla tavalla (ei esimerkiksi vain keskustelemalla), jotta tekijä toimii kaksoistietoisuuden alueella ja tuottaa näkyväksi myös tiedostamatonta ajatteluaan. Työtavan valinta ja toteuttamistapa riippuvat muista ryhmän oppimistavoitteista, sillä ennakointikertomuksen avulla on helppo yhdistää erilaisia äidinkielen ja kirjallisuuden osa-alueita ja oppiaineita toisiinsa ja toteuttaa eheyttävää, laaja-alaista opetusta.

Ennakointikertomus sopii useiden aikaisempien tutkimusten mukaan hyvin motivoimaan oppilaita lukemiseen ja kirjallisuuskeskusteluun. Lisäksi se auttaa opettajaa ja oppilaita arvioimaan luetun ymmärtämistä ja ymmärtämään, kuinka erityisesti fiktion kohdalla erilaiset lukijat lukevat tekstejä eri tavoin. Ennakointikertomus sopii erityisen hyvin myös vähän lukeville ja kirjoittaville oppilaille. Yhteinen lähtökohta antaa kaikille materiaalia kirjoittamiseen (jos siis ennakointikertomus on kirjoitettu teksti), ennakointikertomusten vertailu on oppilaista kiinnostavaa. Se tekee näkyväksi myös sen, ettei ole olemassa oikeaa ja väärää lukutapaa ja että toisten tulkinnoista voi oppia.

Ennakointikertomusten esittäminen ja purku kannattaa suunnitella etukäteen huolellisesti. On tärkeää, että tuotoksista etsitään kirjaan liittyviä tulkintoja ja merkitysvihjeitä eikä esimerkiksi arvioida tekijöiden kirjoitustaitoa, tulkintojen oikeutta tai näyttelijänlahjoja. Ennakointikertomukset ovatkin ennen kaikkea väline osallistaa kaikki kirjallisuudesta käytävään keskusteluun ja tehdä keskustelusta oppilaslähtöisempää. Aikuislukija ja nuoret lukijat tulkitsevat asioita usein toisin. Lopuksi on tietysti kiinnostavaa lukea kirjailijoiden loppuratkaisu ja verrata sitä omaan.

Vinkkejä ennakointikertomukseen

  • Ennakointikertomusmenetelmää käytettäessä tärkeää on antaa kaikki ohjeet (esim. ryhmäjako, materiaalit, työtapa) riittävän ajoissa, jotta lukijat kiinnittävät lukiessaan huomiota ennakointikertomuksen toteuttamiseen liittyviin tekstivihjeisiin. Lisäksi on tärkeää, että ohjetta antaessaan ei anna vihjeitä siitä, miten teksti jatkuu. Jos opettaja lukee tekstiä ääneen, ohje voikin olla yksinkertaisesti: Kun lopetan lukemisen, ryhdytte ryhmissä miettimään, miten lukemani kohtaus päättyy. Kun olette miettineet kohtauksen loppuratkaisun, rakennatte siitä näytelmän/patsaan/kollaasin tms.
  • Ennakointikertomus sopii myös koronatilanteiseen verkko-opetukseen: kirjakatkelmien ääneen lukeminen tallentamatta on luvallista.

 

Teksti
Juli-Anna Aerila
Elokuu 2020