Hiljaiset kirjat

Hiljaiset kirjat

Hiljaiset tai sanattomat kirjat ovat teoksia, joissa ei ole perinteistä tekstiä, mutta ne ovat erityisen rikkaita visuaalisuudestaan. Ne ovat sanattomia kuvakirjoja, jotka sopivatkin hyvin kaikenikäiselle lukijoille, sillä niiden visuaalinen ilmaisu vaihtelee yksinkertaisesta kuvakielestä hyvinkin taiteelliseen tai luovaan kuvakieleen. Sanattomat tarinat ovat kuten muidenkin kirjojen tarinat: ne voivat olla yksinkertaisia kronologisia tarinoita tai sitten hyvinkin monimutkaisia ja –tasoisia tarinoita. 

Hiljaiset kirjat kertovat siis tarinan pelkästään kuvilla. Tämä tarkoittaa sitä, että hiljaiset kirjat käyttävät kieltä, jonka kaikki ymmärtävät. Hiljaiset kirjat sopivatkin hyvin monikielisiin ryhmiin. Niiden äärellä kaikki lapset ovat tasaveroisia lukijoita ja kokijoita. Hiljaiset kirjat tarjoavat eri kieliä puhuville lapsille yhteisen kommunikaatiokanavan erilaisten kokemusten jakamiseen ja edistävät näin kielen oppimista. Lisäksi ne auttavat lapsia kiinnostumaan kirjallisuudesta ja lukemisesta. 

Kuvien lukeminen muistuttaa monella tavalla perinteistä, verbaalisen tekstin lukemista, sillä sekin vaatii tulkintaa ja tulkinta riippuu monista yksilöllisistä ja kulttuurisista tekijöistä. Kuvien kieltä voivat siis kaikki lukea, mutta tulkinnat eli kuvien tarina voivat erota toisistaan. Perinteisissä kuvakirjoissa on sekä kuvia että tekstiä ja yhdessä ne muodostavat tarinan. Myös niitä voi toisinaan käyttää hiljaisten kirjojen tilalla, mutta kannattaa muistaa, että niissä teksti ja kuvat muodostavat kokonaisuuden. Hiljaisissa kirjoissa kuvat kertovat kaiken, jolloin kirjat jättävät paljon tilaa mielikuvitukselle.

Hiljaiset kirjat sopivat kaikille lapsille, nuorille ja aikuisille ja ne ovat terapeuttista luettavaa myös pakolaistaustaisille lapsille. Hiljaisten kirjojen maailmaan uppoutuminen auttaa vaikeissa tilanteissa olevia lapsia mahdollisuuden unohtaa oman elämänsä vaikeudet hetkeksi ja kirjojen tarinoihin palaaminen luo turvallisuutta. 

 

 

Teksti
Juli-Anna Aerila ja Johanna Lähteelä

Hiljaisten kirjojen erilaisia käyttömahdollisuuksia

Hiljainen lukeminen

Valitkaa kirja, istukaa yhdessä ja katsokaa jokaista kuvaa. Puhua ei tarvitse. Lukuhetken jälkeen miettikää, mikä sana kuvastaa teidän mielestänne parhaiten kirjaa.

Harjoitus käännetty suomeksi IBBY Swedenin julkaisemasta hiljaisten kirjojen käsikirjasta Silent Books – A handbook on wordless picture books packed with narrative power.

Neljä kysymystä

Hiljaisten kirjojen lukemiseen voi käyttää apukysymyksinä satukaavan kysymyksiä.

 1. Olipa kerran…
  • Kenestä tämä kertomus kertoo? Missä hän asuu ja kenen kanssa?
 2. Joka päivä…
  • Mitä tapahtui joka päivä?
 3. Kunnes eräänä päivänä…
  • Mitä tapahtui?
 4. Sen jälkeen…
  • Mitä tapahtuu nykyään?

Lisäksi voi miettiä millainen kertomus on kokonaisuudessaan.


Harjoitus käännetty suomeksi IBBY Swedenin julkaisemasta hiljaisten kirjojen käsikirjasta Silent Books – A handbook on wordless picture books packed with narrative power.

Seis, minä olin siellä!

Aikuinen lukee hiljaisen kirjan tarinaa oppilaille ääneen. Missä tahansa vaiheessa lukuhetkeä oppilas saa huutaa: ”Seis, minä olin siellä!” Tämän jälkeen huutaja kertoo sivun tarinan aivan kuin hän olisi itse ollut paikalla näkemässä sen.

Oppilasta voi auttaa aisti-apukysymyksillä: mitä haistoit/kuulit/näit/tunsit?

Harjoitus käännetty suomeksi IBBY Swedenin julkaisemasta hiljaisten kirjojen käsikirjasta Silent Books – A handbook on wordless picture books packed with narrative power.

Kirjoitetaan kuvista tarina

Moniin hiljaisiin kirjoihin sopii kirjoitusharjoitus, jossa oppilas katsoo kirjan kuvia ja kirjoittaa itse tarinan tai vaikkapa runon kuvan tapahtumista.

Tämän voi tehdä yksittäisestä kuvasta tai vaikkapa koko kirjasta.

Harjoitus käännetty suomeksi IBBY Swedenin julkaisemasta hiljaisten kirjojen käsikirjasta Silent Books – A handbook on wordless picture books packed with narrative power.

Sadutus

Hiljaisia kirjoja voi käsitellä myös sadutuksen avulla, jolloin oppilas saa kertoa kirjan tarinaa rauhassa. Sadutusta voi toteuttaa yksittäiselle oppilaalle tai sitten koko ryhmälle yhteisesti. Sadutus mahdollistaa luovan tarinankerronnan sekä kuuntelutaitojen harjoittelemisen. Sadutusta voi myös toteuttaa monikielisesti.

Sadutuksesta löytyy lisätietoja esimerkiksi Maailmankoulun nettisivuilta.

Hiljaisten kirjojen ladattava materiaali

Tarinoita kaikilla kielillä -kirjanen

HILJAISET KIRJAT
Tarinoita kaikilla kielillä kielillä
Johanna Lähteelä, Juli-Anna Aerila & Merja Kauppinen
Kuvitus, suunnittelu ja hiljainen tarina Birgit Paavola © 2021

Materiaali on ladattavissa tässä:

Hiljaiset kirjat Ikitaru 2021

Lähteet ja lisätietoa

IBBY Swedenin julkaisema hiljaisten kirjojen käsikirja Silent Books – A handbook on wordless picture books packed with narrative power.