IKI-TARU toivottaa lukemisentäyteistä kesäaikaa! Tavataan elokuussa!

IKI-TARU-hankkeen toimijat alkavat olla valmiina kesälomille. Puuhakas ja innostava kevät on takana ja paljon uutta tiedossa syksyyn 2020. Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne antoi meille mahdollisuuden keskittyä menetelmäpankkiin ja tutkimukseen. Kirjallisuus ja kirjallisuuteen yhdistetyt luovat ja osallistavat menetelmät ovat tärkeä kielen oppimisen ja lukutaidon edistämisen väline kielestä riippumatta. Kaikki TARU-menetelmät soveltuvatkin kaikkien kielten ja kaikenikäisten kielen oppijoiden käyttöön.

Olemme kuvanneet TARU-menetelmien lähtökohtia kevään aikana kahdessa artikkelissa, joista toinen ilmestyi Kielikukko- ja toinen Kieliverkosto-lehdessä. Menetelmät mahdollistavat kiinnittymisen sekä lukijayhteisöön että omaehtoiseksi lukijaksi. Luovat ja pääasiassa ryhmässä toteutettavat menetelmät antavat mahdollisuuden tuottaa näkyväksi omaa tulkintaa, työskennellä omalla tavallaan sekä oppia ryhmässä toimimista. Menetelmät ovatkin eheyttäviä monella tavalla: ne yhdistelevät erilaisia verbaalisia, visuaalisia, kinesteettisiä ja auditiivisia tekstejä sekä monenlaisia oppimisen sisältäjä viestinnällisistä tavoitteista jonkin asiasisällön tavoitteisiin. Näin menetelmät mahdollistavat kielen oppimista monipuolisesti ja eri kielen osa-alueilla. Työtapojen kiinnittyminen kirjallisuuteen mahdollistaa kulttuurisen oppimisen, sanavaraston kasvattamisen ja lukumotivaation kautta kielitaidon kehittämisen myös vapaa-ajalla.

Yhteinen nimittäjä kaikille on kirjallisuus ja kertomukset. Ne antavat toimijoille yhteisen kontekstin kielestä huolimatta, jättävät tilaa tulkinnoille ja avaavat toinen toisilta oppimisen mahdollisuuden. Tavoitteena on, että jokainen löytää tekstin, joka koskettaa ja tuntuu merkitykselliseltä. Vain näin lukeminen tuntuu mielekkäältä ja kiinnostavalta. Kirjallisuuden pitää olla merkityksellistä lukijalleen. Kielitaito ei ole este lukukokemukselle tai lukiessa syntyville yhteisöllisille kokemuksille. Monikielisissä ryhmissä yhteinen kokemus voi syntyä vaikka hiljaisten tai sanattomien kirjojen kuvatarinoiden siivittämänä tai yhteisessä Deep Talk –hetkessä.

IKI-TARU-menetelmien kuvaukset, pedagogiset sovellukset, menetelmätestaajien edelleen kehittelyt ja niihin liittyvä tutkimus ilmestyvät IKI-TARU-hankkeen sivustolle syksyn 2020 aikana. Osaan menetelmistä tarjoamme myös materiaaleja tai materiaalin valmistusohjeita mahdollisuuksien mukaan. Näistä esimerkkinä voimme mainita kamishibai-teatterin, iltasatukirjahyllyn, hiljaiset kirjat tai Deep Talk –menetelmän. Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy materiaaleja kokeiluun. Toisiin materiaaleihin tarjoamme opetusmateriaalipaketteja eli valmiita kirjallisuuslähtöisiä tunti- tai jaksosuunnitelmia. Tällaisia ovat vaikkapa lukuteatteri- tai ajattelua herättelevät –menetelmät.

IKI-TARU-menetelmät eivät ole valmiita. Osaa niistä, kuten lukuteatteri tai ennakointikertomus, on käytetty jo pitkään kirjallisuuden, luovan toiminnan, henkilökohtaisen siteen luomisen ja lukijayhteisöön kiinnittymisen välineinä, osaa on vasta IKI-TARU-hankkeessa ryhdytty soveltamaan kirjallisuuskasvatukseen. Tällaisia menetelmiä ovat esimerkiksi miniatyyripuutarhat. Lisäksi monet menetelmät ovat tuttuja erityisesti ensimmäisen kielen oppimisessa ja pedagogiikassa, mutta vieraampia toisen tai vieraan kielen opiskelussa.

Useat tutkimukset osoittavat lukemisen ja lukutaidon merkitystä yksilön akateemisessa menestyksessä ja yleisessä hyvinvoinnissa. Kielen oppimisen ja kielitaidon kaikkinaisen kehittymisen näkökulmasta kirjallisuuden asema on kiistaton, sillä kirjallisuudesta ja lukemisesta innostunut jaksaa opiskella kieltä ja harjoitusmateriaalia on saatavilla rajaton määrä. Kirjallisuus ja lukeminen eivät kuitenkaan kiinnosta kaikkia: osalle lukemisen kulttuuri on vieras, osalle lukeminen on vastenmielistä tai hankalaa ja jotkut eivät ole löytäneet sopivaa luettavaa. IKI-TARU-menetelmät pyrkivät sitouttamaan kaikkia lukijayhteisöihin tarjoamalla sopivaa kirjallisuutta, lisäämällä lukemisen määrää ja tarjoamalla mielekästä, luovaa lukemiseen liittyvää toimintaa. Näin edistämme myös lasten välistä tasa-arvoa ja vähennämme esimerkiksi perhetaustan merkitystä heidän tulevaisuutensa muotoutumisessa. Osallistuthan tämän toiminnan kehittämiseen testaamalla materiaalejamme ja osallistumalla materiaaleja koskevaan tutkimukseen! Mukavaa ja rentouttavaa kesää kaikille! Syksyllä tavataan!