Monikielinen kirjasto: kirjoja kaikille kiinasta kurdiin

Helsingin kaupunginkirjastossa Pasilassa sijaitsee Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksella toimiva Monikielinen kirjasto. Kirjasto tarjoaa kaikille Suomessa asuville vieraskielisille kirjallisuutta omalla kielellä. Aineistoa kirjastossa on yli 80 kielellä aikuisille ja lapsille. Suurimpia kieliä tällä hetkellä ovat arabia, kiina, somali ja persia.

IKI-hankkeen kaksikko Aaltonen & Rantanen muuntautui reporttereiksi ja selvitti, miten jokainen opettaja ympäri Suomen voi helposti ja konkreettisesti hyödyntää Monikielistä kirjastoa osana monikielistä ja kielitietoista (kirjallisuus)kasvatusta.

kielilista.jpg

Seuraava pikaopas takaa monikielisyyden huomioimisen omassa opetusryhmässä helpottuvan takuuvarmasti.

1. Vieraile (tai vierailkaa vieraskielisen oppilaan kanssa) Helmet.fi-sivustolla (pääkaupunkiseudun kaupunginkirjastojen verkkosivusto) ja hae sivun yläreunasta aineistoa esimerkiksi oppilaan äidinkielellä. Rajaa aineisto haluamanlaiseksesi. Esimerkkihaussa hakusanaksi on syötetty hollanti ja hakutulokset on rajattu kirjaksi, joka on hollanninkielinen, löytyy lasten kokoelmasta ja on julkaistu vuosina 2010–2019. Rajaus on yksinkertaista ja tapahtuu sivun vasemmasta laidasta.

2. Astele (tai sähköpostita) kuntasi pääkirjastoon ja pyydä kirjastonhoitajia tilaamaan haluamasi opukset Monikielisestä kirjastosta. Tämä on maksutonta. HUOM! Voit myös pyytää kirjastonhoitajaa tilaamaan esimerkiksi nelosluokkalaiselle, persiaa äidinkielenään puhuvalle ja vaikkapa urheilusta kiinnostuneelle oppilaalle kirjoja ilman, että sinun tarvitsee tietää itse kyseisestä kielestä tai lastenkirjatarjonnasta mitään. Monikielisen kirjaston henkilökunta kokoaa toiveiden perusteella räätälöidyn pakerin sopivia kirjoja. Kirjoja kannattaa tilata kerralla useita, esimerkiksi koko lukukauden tarpeeseen.

Kirjat lähetetään Postin kaukopalveluna, joten niiden saapuminen kestää noin pari kolme viikkoa. Aineistoa on tarjolla runsaasti ja esimerkiksi viime vuonna kirjasto lähetti ympäri Suomen yli 12 000 kirjaa. Laina-ajat vaihtelevat viikoista kuukausiin ja niiden suhteen voi esittää toiveita. Uusia voi näppärästi netissä.

3. Odottele kirjojen saapumista ja taputa itseäsi jo tässä vaiheessa selkään onnistuneen, tärkeän ja tarkoituksenmukaisen kieli- ja kulttuurikasvatuksen toteuttamisesta! Ja mikäli jokin askarruttaa, voit olla aina yhteydessä kirjastoihin.

Pari ideavinkkiä Monikielisen kirjaston hyödyntämiseksi:

1. Tilaa oppilaalle luettava kirja hänen omalla äidinkielellään suomeksi luettavan kirjan rinnalle. Esimerkiksi Jeff Kinneyn (Neropatin päiväkirja), Sven Nordqvistin (Viiru ja Pesonen) tai Mauri Kunnaan teoksia löytyy merkittävän useille kielille käännettyinä. Näin oppilas voi lukea kirjan esimerkiksi ensin omalla äidinkielellään ja sen jälkeen suomeksi tai pitää suomeksi luettavan opuksen rinnalla omakielistä käännöstä.

Esimerkiksi allekirjoittaneet lukaisivat tutustumiskäynnillään muutaman runojalan verran ruotsinkielistä Kalevalaa ja alkuperäisen tekstin ollessa tuttu pystyivät päättelemään, että kärr on suomeksi suo!

2. Selvitä, mitä eri äidinkieliä koulussasi tai päiväkodissasi puhutaan. Tilaa yhdessä kirjastovirkailijan kanssa kuntanne kirjastoon sekä lasten- että aikuistenkirjoja kyseisillä kielillä. Pitäkää koulun ja kirjaston järjestämä iltama, jossa perheet voivat tulla yhdessä lainaamaan luettavaa omilla äidinkielillään. Vanhempien rooli lukemisharrastukseen tempaamisessa on tunnetusti elintärkeää, joten kasvatuskumppanuutta kirjallisuudenkaan saralla ei saa unohtaa.

Rientäkää siis verkkoon selaamaan ja kirjastoon tilaamaan omakielistä luettavaa oppilaillenne, mikäli koulu-, kunnan- tai kaupunginkirjastoissanne sellaista on suppeasti. Oppilaan oman äidinkielen arvostaminen ja tukeminen osana identiteetin ja itsetunnon kehittymistä on luonnollisesti ensiarvoisen tärkeää.

IKI-hankkeen Monikielinen kirjasto -reportaasin mahdollistamisesta kiitämme suuresti Monikielistä kirjastoa ja erikoiskirjastovirkailija Janne Mikkosta, joka jäähdytti kahvinsa esitelläkseen todella monipuolisesti kirjaston eri aineistoja, osastoja ja toimintaa. Kiitos!

Nooralla arabiaa ja Jannella turkkia.

Teksti: Antti Aaltonen
Kuvat: Antti Aaltonen & Noora Rantanen