Teresa Creminin luento joulukuussa: Näin innostat lukemaan

Lasten lukuilon kehittäminen on hieno prosessi!

Haluatko rakentaa lukijayhteisöä luokkahuoneeseesi ja/tai kouluusi? Mistä tiedät saavuttaneesi tämän tavoitteen? Mitkä ovat lukevan yhteisön keskeiset piirteet? Miten lukevan yhteisön voi nähdä, tuntea, kuulla tai kokea? Mitkä strategiat ja käytänteet auttavat lukevan yhteisön menestymisessä? Mitä tutkimus kertoo lukevan yhteisön rakentamisesta?

Teresa Creminin joulukuinen luento vastasi näihin kysymyksiin. Innostava ja inspiroiva luento oli täynnä mielenkiintoisia, ajatuksia herättäviä ja käytännöllisiä yksityiskohtia, jotka saivat tarkastelemaan myös omaa toimintaa kriittisesti. Creminin mukaan Iso-Britanniassa lukemisen ilosta tai nautinnosta tuli lakisääteistä viisi vuotta sitä. Tämä tarkoittaa, että vasta nyt lukemisen ilon kehittäminen tunnustetaan virallisesti välttämättömäksi ja sitoutuneiden lukijayhteisöjen rakentamista odotetaan kaikilta. Vielä vuonna 1998 kirjailija Philip Pullman huomautti, että Iso-Britannian vuoden 1998 kansallisesta lukutaitostrategiassa lukemista kuvataan yli 55 verbillä, mutta lukemisesta nauttiminen ei kuulunut verbien joukkoon.

Syy nykyiseen huomioon löytyy ainakin osittain PISA- ja PIRLS-tutkimuksista ja muiden kansainvälisten tutkimusten tuloksista, joiden mukaan lukunautinto – itsenäinen omaan valintaan perustuva lukeminen – on vahva ennuste hyvän lukutaidon saavuttamiselle. Lisäksi, kuten opettajat tietävät intuitiivisesti, ja muut tutkimukset (esim. Senechal ym., 2018) osoittavat, että hauskanpitoon liittyy lukemattomia muita etuja, kuten laajempi sanasto, rikastettu mielikuvitus ja kehittyneemmät kirjoittamisen- ja kerronnantaidot. Ei ole myöskään epäilystä siitä, etteikö runsaampi lukeminen vaikuttaisi positiivisesti lukutaitoon.

Lukevan yhteisön ja lukuilon osoittamiseksi voidaan järjestää monenlaista toimintaa, kuten erilaisia tapahtumia ja kilpailuja. Lapsia ja vanhempia mm. houkutellaan lukemaan erilaisten pop up –kahviloiden ja pikniktapahtumien avulla. Kaikki nämä toiminnot ovat erinomaisia, mutta usein hyvin yksipuolisia: Niissä koulut pyrkivät kertomaan vanhemmille, mitä heidän on tehtävä lapsensa lukemisen tukemiseksi, mutta vuoropuheluun kodin ja koulun välillä voi jäädä puutteelliseksi. Olisi tärkeää tietää perheiden käytännöistä ja mieltymyksistä. Vastaavasti luokkien tai koulujen kilpailut, joissa palkitaan luettujen kirjojen lukumäärästä tai esittelyistä, edustavat ulkokohtaista motivointia, joka ei usein auta pysyvän muutoksen aikaansaamisessa. Ne rohkaisevat lapsia lukemaan tunnustusta, palkintoa varten vanhemmilleen, opettajilleen ja/tai koululle, mutta eivät itselleen.

Lukuilo tai lukunautinto liittyy läheisemmin sisäiseen motivaatioon, ja se on lukemista, jota lapset toteuttavat itselleen, omassa tahdissaan ja kenen kanssa he haluavat, omalla tavallaan. Seuraavassa joitakin Teresa Creminin vinkkejä siihen, miten opettaja voi kehittää omaa lukuilon pedagogiikkaansa lasten lukemisen ilon löytymiseksi:

  • Arvioi omaa pedagogiikkaasi lukuilon näkökulmasta. Arviointiin saata apua esimerkiksi osoitteesta: https://researchrichpedagogies.org/research/theme/reading-for-pleasure-pedagogy
  • Mieti, missä määrin pedagogiikkasi tuottaa lukuiloa ja tee tarvittaessa muutoksia toimintaasi.
  • Kysy luokalta heidän näkemyksiään ja arvioi heidän ehdotuksiaan ennakkoluulottomasti.
  • Pyri tekemään pysyviä muutoksia ja pidä kirjaa kokeiluistasi sekä muutoksista lasten lukemisessa.

Myös opettajien lastenkirjallisuuden ja lasten lukijuuden tuntemus ovat keskeisiä tekijöitä interaktiivisten lukijayhteisöjen rakentumisessa. Kun opettajat rikastuttavat lastenkirjallisuuden tuntemustaan ja opettelevat tuntemaan lasten kiinnostuksia kirjallisuuteen ja kirjallisuuden lukemisen käytäntöjä, he pystyvät taitavammin löytämään ja suosittelemaan lapsia kiinnostavaa kirjallisuutta. Ajan myötä kehittyy myös vastavuoroisia suosituksia ja ”yhteisiä kirjoja” opettajien ja lasten välillä.

Jos haluat laajentaa lastenkirjallisuuden ja muiden tekstien valikoimaasi, miksi et kokeilisi yhtä seuraavista haasteista? Voisit tarttua tilaisuuteen julkisesti jakamalla kokemuksesi lasten tai muun henkilökunnan kanssa. Ideoita lastenkirjallisuuden tuntemuksen laajentamiseen:

  • Lue palkittuja: Katso vaikka Lastenkirjainstituutin sivuilta lastenkirjallisuuspalkinnon saajia.
  • Tee itsellesi 52 kirjan haaste (kirjaviikossa) ja jaa kokemuksesi.
  • Lue mukavuusalueesi ulkopuolelta: nykykirjallisuutta, tietokirjallisuutta, runoutta, sarjakuvia tai lehtiä?
  • Luo oma koulukirjastohylly: Tuo kirjoja kotoa ja lisää uusia. Tämän avulla voit keskustella/suositella näitä tekstiä.

Teresa Cremin on yhdessä Open Universityn kanssa avannut verkkosivut lukijayhteisöille ja lukuilon verkkosivuille. Sivuilla on monenlaisia ​​resursseja opettajien ja koulujen tukemiseksi, mukaan lukien: luokkahuoneen tilaratkaisut, käytännön ideoiden jakelun, videohaastatteluja, tutkimustietokannat ja kuukausittaiset suositukset. Sivustolta löytyy jo 250 opettajan kokeilut lukuiloin lisäämiseksi luokkahuoneessa.

Saadaksesi lisää ideoita ja esimerkkejä opettajien käytännöstä sitoutuneiden lukijoiden yhteisöissä, katso: https://researchrichpedagogies.org/research/reading-for-pleasure

Teksti: Juli Aerila
Kuva: https://researchrichpedagogies.org/