Kipinä 2/2017

Avaa kansi pdf-tiedostona klikkaamalla kuvaa.

Monikulttuurinen terveys

Kipinän toisessa numerossa kirjoittajat pohtivat terveyden monikulttuurisuutta erilaisista näkökulmista. Terveyden monikulttuurisuus tarkoittaa kiteytetysti sitä, että käsitykset siitä, mitä terveys ja sairaus ovat ja miten niitä tulisi hoitaa vaihtelevat eri kulttuureissa. Tästä seuraa tärkeitä kysymyksiä sekä alan tutkijoille että ammattilaisille kulttuurien kohdatessa.

Tämän numeron kirjoitukset keskittyvät erityisesti kahden keskeisen kysymyksen ympärille. Ensimmäinen niistä koskee terveyden ja sairauden historiallisesti ja kulttuurisesti muovautuvia määritelmiä, joita käsittelevät Veera Semi tupakan kulttuurihistoriaan uppoutuvassa katsauksessaan ja Joni Jaakola esseessään somalimaahanmuuttajien autismikäsityksistä. Toinen kysymys liittyy siihen, miten terveydenhuollon ammattilaisten tulisi kohdata eri kulttuureista tulevia potilaita: miten ja missä määrin kulttuuri olisi syytä huomioida näissä kohtaamisissa? Tätä pohtivat Eija Lindroos puheenvuorossaan yksilön ja yhteisön asemasta eri kulttuurien terveyskäsityksissä ja Tiina Alakärppä artikkelissaan, joka tarkastelee uskonnon ja kollektiivisuuden merkitystä muslimimaahanmuuttajien kanssa tehtävässä seksuaaliterveystyössä. Molempien kirjoitusten punaisena lankana kulkee ajatus, jonka mukaan etnografisia menetelmiä soveltamalla ammattilaisten on mahdollista huomioida asiakas sekä yksilönä että kulttuurinsa edustajana. Numeron päättää hoitotieteestä väitelleen Christina Athanasopouloun lektioon perustuva tutkimusesittely, joka koskee internetin terveyspalveluiden käyttöä skitsofreniapotilaiden keskuudessa.

Käsillä olevan numeron sisällöstä ja toimittamisesta ovat vastanneet Asklepios-opinto-ohjelman lukuvuoden 2016-2017 opiskelijat. Asklepios-opiskelijoiden panos näkyy myös kansikuvassa, jossa komeilevat lukuvuoden loppuseminaarissa täydennetyt sarjakuvatehtävät. Näitä ja muuta Asklepios-opiskeluun liittyvää käsitellään tästä numerosta löytyvässä Asklepios-loppuseminaariraportissa.


Pääkirjoitus:

Monikulttuurisen terveyden kysymyksiä

Marja-Liisa Honkasalo & Kia Andell

Raportti:

Loppuseminaari. Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksikön Asklepios-ohjelma,
lukuvuosi 2016–2017. Turun yliopisto 10.5.2017.

Marja-Liisa Honkasalo & Kia Andell

Artikkeli:

Kulttuurisen kompetenssin tärkeys luottamuksellisen asiakassuhteen luomisessa ja tehokkaassa terveyden edistämisessä
Esimerkkinä islamin uskonto ja seksuaaliterveyden edistäminen

Tiina-Kaisa Alakärppä

Katsaus:

Tupakan vitsaus
Kulttuurihistoriallinen katsaus tupakan vaiheista hyötykasvista terveyshaitaksi

Veera Semi

Essee:

Geenit vai ympäristö? Monikulttuurinen kamppailu autismin ontologiasta

Joni Jaakola

Puheenvuoro:

Yksilö ja yhteisö: Kulttuuriset arvot kommunikaation haasteina lääkärin vastaanotolla

Eija Lindroos

Tutkimusesittely/Research summary:

Why study about eHealth among people with schizophrenia spectrum
disorders?

Christina Athanasopoulou