LUKA-projekti

Lukemalla kansalaiseksi? Lastenkirjat ja kasvatuksellinen kirjallisuus Suomessa, 1790–1850 (LUKA)

Tervetuloa tutkimushankkeemme kotisivuille!

Tutkimushankkeemme tarkastelee lastenkirjallisuuden ja kasvatuksellisten oppaiden yhteyksiä yhteisten identiteettien luomiseen ja kansakunnan rakentamiseen 1800-luvun alkupuolella. Hanke luo uutta tietoa siitä, millaisia ajatuksia, tunteita, ohjeita, käytöstapoja ja arvoja lastenkirjoissa välitettiin aikana, jolloin kirjojen ajateltiin olennaisesti muovaavan yksilöitä ja yhteisöjä. Tutkimuksemme kattaa ajanjakson, jolloin Suomi hallinnollisena ja poliittisena kokonaisuutena alkoi rakentua Venäjän alaisena Suomen suuriruhtinaskuntana vuodesta 1809 alkaen.

Hanke toteutetaan Turun yliopistossa vuosina 2023-2026. Hanketta tukee Koneen Säätiö.

Lue lisää