Minästä ja kielestä kiinni -hanke

Minästä ja kielestä kiinni -hanke alkoi 1.12.2018. 

VISIO

Visionamme oli tuottaa kouluissa opettajilla ja oppilailla testattu oppimateriaalipari, jolla voimme edistää kieli- ja kulttuuritietoista toimintakulttuuria peruskouluissa. Kirjapari on inspiroiva, monipuolinen ja aikaa veikeällä otteella seuraava. Nivoimme teoriatiedon käytännön harjoituksiin, jotta harjoitukset eivät jää yksittäisiksi, vaan tarjoavat mallin sovelluksille.

TARKOITUS

Tarkoituksemme oli tuottaa oppimateriaalia peruskouluikäisille lapsille. Materiaali tuo oppijalle näkyväksi moninaisen identiteetin ja kielen kaikessa oppimisessa, vuorovaikutuksessa ja yhteiskuntaan sosiaalistumisessa, mikä parantaa kaikkien oppijoiden oppimisedellytyksiä.

TAVOITE

Tavoitteenamme oli tuottaa moninäkökulmainen ja tutkimusperustainen oppimateriaali, jota voidaan käyttää kaikissa oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa. Tehtävien läsnäoloa ja vuorovaikutusta korostava pedagogiikka tukee oppilaiden identiteettiä, aktiivisuutta ja kohtaamisia ja nivelvaiheiden ryhmäytymistä.

Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksessa tuotetut oppimateriaalit valmistuivat vuoden 2020 lopulla. Oppimateriaaliin liittyvästä tutkimuksesta tehtiin artikkeleita ja opinnäytetöitä. Lisäksi opettajankoulutuslaitos järjesti online-käyttöönottokoulutuksia syyslukukaudella 2020.