Palautetta oppimateriaaliparista

Käyttöönottokoulutuksiin osallistuneille ja painetun materiaalin saaneille henkilöille lähetettiin kysely oppimateriaaliparin toimivuudesta ja käyttöönottamisesta keväällä 2021. Vastaajilta kysyttiin mielipiteitä muun muassa oppimateriaaliparin käyttökokemuksista, ulkonäöstä ja ominaisuuksista

Erityisen hyvää kirjoissa vastaajien mielestä oli etenkin materiaalien selkeys, monipuolisuus ja luovuus. Lisäksi useat vastaajista korostivat, että uudenlaisuus, erilaisuus ja ”ainerajat ylittävä ajattelu” oli jäänyt mieleen.

”Tämä matsku on upeaa! Sanat ei riitä! Olen toteuttanut jo monta, ja yhä jaksaa innostaa!”

Kyselyn mukaan oppilaat ovat pitäneet molempien oppimateriaalien tehtävistä. Oppimateriaaliparia oli käytetty eniten ala- ja yläkouluissa, mutta myös muun muassa ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja varhaiskasvatuksen parissa.

Vastaajien mielestä kirjaparissa erityisen hyvää on: 

”Ulkoasu ja mielenkiintoiset tehtävät, joissa ei pelätä tarttua myös vähän vaikeisiin aiheisiin kuten seksuaalisuuteen ja sukupuoleen.”

”Raikkaus, tuoreus, ajankohtaisuus, monikielisyyden ja -kulttuurisuuden huomioon ottaminen, (kieli-)identiteetin tukeminen, omien vahvuuksien oivaltamisen tukeminen.”

”Painettu versio mutta myös netissä ladattavissa. Kirjan tekijöillä on rautainen ammattitaito aiheeseen, joten voin luottaa siihen että tiimi on ollut hyvä ja taustalla on myös tutkimustietoa.”

Mikä sai ottamaan kirjaparin käyttöön?

”On tärkeää että kieli, kulttuuri ja katsomus kulkevat käsikädessä. Identiteetin kehityksen kannalta ja erilaisuuden hyväksyminen ovat myös todella tärkeitä asioita. Näissä kirjat tukevat hyvin.”

”Materiaali on niin loistava ja monipuolinen, ja oppilaiden kanssa on niin kiva tehdä niitä kaikkia tehtäviä! Ja oppilaatkin pitävät niistä. Niiden avulla voi syventää muuta opetusta ja keskustella aiheista, joista ei muuten välttämättä aina tulisi keskusteltua koulun arjessa.”