Tehtäviä

Alla syksyllä 2020 julkaistusta kieli- ja kulttuuritietoisen opetuksen tueksi kehitetystä oppimateriaaliparista suosittuja tehtäviä, jotka voit napata vaikka heti käyttöösi etäopetukseen.

Selvitetään salakielet
Arvaa aukot
Skaalasanat
Minä viivana
Identiteettipalapeli 
Sherlock Holmes 

Lisätietoja Kielestä koppi & Minästä kiinni -oppimateriaaliparin tehtävistä

Syksyllä 2020 julkaistun oppimateriaaliparin tehtävät ovat teemoittain jäsennellyt ja ne tukevat monipuolisesti oppijan moninaisen identiteetin kehitystä ja ymmärrystä kielellisestä moninaisuudesta käyttämällä esim. taidelähtöisiä ja toiminnallisia menetelmiä, sähköisiä ympäristöjä ja digitaalista portfoliota.

Tehtävien läsnäoloa ja vuorovaikutusta korostava pedagogiikka tukee oppilaiden identiteettiä, aktiivisuutta ja kohtaamisia ja nivelvaiheiden ryhmäytymistä. Tehtävät perustuvat sosiokonstruktivistiseen oppimiskäsitykseen: ne kannustavat toiminnallisuuteen, dialogisuuteen ja tiedon jäsentämiseen ja luomiseen yhdessä.