Merialan erikoistumiskoulutus 1.11.2021 – 31.3.2023

01.11.2021

Koulutus on tarkoitettu meriteollisuudesta, meri-, satama- ja logistiikka-alasta kiinnostuneille henkilöille, jotka ovat suorittaneet korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkinnon, aiemman opistoasteen tutkinnon, muun soveltuvan korkeakoulututkinnon tai vastaavan osaamisen muulla tavoin saavuttaneille.

30 opintopisteen laajuinen koulutus suoritetaan 1,5 vuoden aikana.

Koulutuksessa on lähipäiviä oppilaitoksissa, mutta se on mahdollista suorittaa myös etäopiskeluna.

OKM:n rahoittama ja opiskelijoille ilmainen koulutus koostuu merialan uusimmista aiheista sekä logistiikan, että tekniikan puolelta.

Merialan erikoistumiskoulutuksen tuottavat viisi merialan oppilaitosta:
Turun yliopisto Teknillinen tiedekunta
Turun yliopisto Brahea keskus / MKK
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Yrkehögskolan Novia
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Koulutuksen sisältö:

Syksy 2021
1. Meriklusterin kokonaisuus ja aloitushaastattelu 5 op., MKK

Kevät 2022

  1. Merenkulun uudet teknologiat 5 op., SAMK
  2. Johdatus merenkulun ja satamatoimintojen kyberturvallisuuteen 5 op., XAMK

Syksy 2022

  1. Autonomous Vessels – Automation 5 op., Novia
  2. Mentorointi 2 op. , MKK
  3. Harjoitustyökurssi 5 op. TY, Teknillinen tiedekunta

Kevät 2023

  1. Loppuraportti ja loppuhaastattelu 3 op., MKK

 

Lisätiedot:

koulutuspäällikkö Eija Velin, eija.velin@utu.fi, p. 050 5311600