Koulutusohjelmat ja menneet tapahtumat

Lähde mukaan Europort-meriteollisuusmessuille Rotterdamiin 7.-9.11.2023! -
Merimerkit-hankkeen verkostoaamukahvit linjoilla 13.9.2023
Meriteollisuuden kiertomatka Viroon 5.-7.9.2023 -
Meripakkausohje & Kontin lastaussuunnitteluohjeistus
Logistinen onnettomuusharjoitus & yritys-viranomaisyhteistyö
Kestävän kehityksen päivä merellä
Kappaletavarakuorman sidonta -tilaisuus
Merituulipuisto matkailukohteeksi – työpaja
Logistiikan terminaaliturvallisuus -työpaja
Työpaja: Satamat osana sinistä taloutta – uudet energiamuodot
Studia Maritima -yleisöluento: Merenkulun tulevaisuuden polttoaineet
Selkämeren Kalapaja II
Studia Maritima -yleisöluento: Ajankohtaista Merivoimista ja meripuolustuksesta
Laiva-alan luentopäivät: Johdatus laivasääntöihin -
Studia Maritima -yleisöluento: Suunnittelupöydältä laivaksi – laivasuunnitteluprosessit suunnittelutoimiston näkökulmasta
SataDiLogis – Vastuut turvallisuudesta
Varustamobarometri – Rederibarometern 2022 – julkistamistilaisuus
Studia Maritima -yleisöluento: Merellisen turvallisuuskoulutuksen nykytila ja kehitysnäkymät
Selkämeren Kalapaja – Ammattikalastuksen kehittäminen
Laiva-alan luentopäivät: Johdatus laivatekniikkaan -
Rahtauksen ja kuljetusvastuun perusteet -
MKK mukana Rauman meriverkostopäivillä
Studia Maritima -yleisöluento: Suomalaiset merikartat uudistuvat – N2000 väylä- ja merikarttauudistus
Muutoskyvykäs yritys -infotilaisuus -
Uudet fossiilittomat polttoaineet liikenteessä
Turvallinen satama – ADR, RID ja IMDG -
Muutoskyvykäs yritys -infotilaisuus -
ISPS – Sataman turvapäällikkö -
Studia Maritima -yleisöluento: Aluskoko kasvaa – mitä haasteita se asettaa vesiväylille?
Laiva-alan luentopäivät: Laivatyyppien erityispiirteet -
Muutoskyvykäs yritys -infotilaisuus -
Työpaja: Voivatko tuulivoima ja matkailu hyötyä toisistaan?
Merenkulun ja satamatoimintojen perusteet -
Laiva-alan luentopäivät: Digitalisoituva laiva -
Konttikuljetukset -
Studia Maritima -yleisöluento: Merioikeuden kansainvälinen yhtenäistäminen – historia ja nykyisyys
Erikoiskuljetukset -
Studia Maritima -yleisöluento: VTS-toiminta Suomessa sekä Fintrafficin merilogistiikan digitalisaatiohankkeet
Terveysturvallinen meriklusteri – Testaus & suojaus- ja rajoitustoimet
Studia Maritima -yleisöluento: Jääpalvelu eilen ja tänään
Challenges and Best Practices in Remote and Hybrid Academic Teaching
MeriDiLogis – Meripakkaus ja kontin lastaussuunnittelu
Varustamobarometri – Rederibarometern 2021
Merialan erikoistumiskoulutus 1.11.2021 – 31.3.2023