Huomiovaatteet päällä oleva henkilö tekee muistiinpanoja satamassa

Turvallinen satama – ADR, RID ja IMDG

11.10.2022 09:30 - 16:00

Turvallinen satama – ADR, RID ja IMDG

Satama on yhteinen työpaikka, jossa yhdessä työskentelevät henkilöt edustavat eri organisaatioita, kansallisuuksia ja kulttuureita. Siellä on siksi myös työturvallisuuden kannalta useita kriittisiä rajapintoja, joiden sujuvuus on tärkeä osa turvallista työympäristöä. Työturvallisuus on henkilöstöön kohdistuvien riskien hallintaa ja työnteon turvallisuuden ylläpitoa ja kehittämistä. Yhteisellä työturvallisuuskulttuurilla on suuri merkitys turvallisuuden saavuttamisessa.

Turvallinen satama – ADR, RID ja IMDG -tilaisuudessa käsiteltiin vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyviä aiheita eri toimijoiden välisen yhteistyön, tiedonkulun ja työturvallisuuden näkökulmasta.
Lue lisää: Voima ja Käyttö 6-7/2022 Turvallinen satama – ADR, RID ja IMDG

Tilaisuus oli suunnattu kaikille satamassa toimiville ja satamasidonnaisissa tehtävissä työskenteleville. Lähiosallistumisen lisäksi tilaisuuden puheenvuoroja oli mahdollista seurata verkkolähetyksen kautta.

Turvallinen satama - ADR, RID ja IMDG -tilaisuuteen 11.10.2022 osallistuneita tauon aikana verkostoitumassa ja tutustumassa esittelypisteisiin.
Turvallinen satama – ADR, RID ja IMDG -tilaisuuteen 11.10.2022 osallistuneita tauon aikana verkostoitumassa ja tutustumassa esittelypisteisiin. Kuva: Anne E. Suominen

Ohjelma

Tilaisuuden avaus ja tervetuloa
Risto Lappalainen, asiantuntija, työturvallisuus, Väylävirasto

Salainen agentti? Laivanselvittäjän rooli VAK-kuljetusten turvallisuudessa
Sari Turkkila, toiminnanjohtaja, Suomen Laivameklarit ry

Satamakäyntiin liittyvät tiedot aluksen, viranomaisten ja sataman
välillä kulkevat laivanselvittäjän eli agentin käsien kautta.
Miten agenttien työ vaikuttaa muiden toimijoiden työn sujuvuuteen ja turvallisuuteen?
Keiden tiedoista ja työstä ovat agentit puolestaan riippuvaisia?

Hyvät turvallisuuskäytännöt kuljetusmuotojen vaihtuessa
Miina Grönlund, erityisasiantuntija, VAK, Liikenne- ja viestintävirasto

Uusittu VAK-laki edellyttää eri toimijoiden yhteistyötä jatkossa
kaikille tilapäisen säilytyksen paikoille
pakollisen sisäisen pelastussuunnitelman laatimisessa.

Vaarallisten kemikaalien varastointi satamissa – Tukesin luvat ja valvonta
Sara Lax, ylitarkastaja, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Satamassa vaarallisia kemikaaleja ja kaasuja voidaan säilyttää tilapäisesti
osana kuljetusta ja/tai varastoida – mihin asettuu raja näiden välillä?
Miten varastoinnin ja kuljetusten turvallisuusvaatimukset eroavat?
Miten Tukes luvittaa ja valvoo kokonaisuutta?

Tankkikontit osana IMDG-lasteja –  käsittelyn erityispiirteet laivalla ja satamassa
Mikko Juuti, Ship Operations Manager Finnsteve & Cargo Operations Manager Finnlines
Timo Vanhala, Senior Cargo Superintendent, Finnlines

Miten VAK-nestekonttien käsittely eroaa muiden konttien käsittelystä?
Riskit ja niihin varautuminen. Satamaoperaattorin ja varustamon yhteistyön askelmerkit.

Toimintaympäristö satamassa ADR-liikennöitsijän näkökulmasta
Jari Iivonen, turvallisuusneuvonantaja, Hoyer Finland Oy

Minkälaisia turvallisuusvaatimuksia ADR-kuljetuksilla on,
ja miten niitä toteutetaan sataman monitoimijaisessa toimintaympäristössä?

Turvallisuusneuvonantajan työsarka
Erkki Laimio, Suomen Turvallisuusneuvonantajat ry

VAK-laki edellyttää turvallisuusneuvonantajan nimeämistä
raide- ja maantiekuljetukseen: kuka nimeää ja kenen avuksi.
Mikä on yrityksen, mikä neuvonantajan vastuu?
Esitys avaa tarpeita ja tehtäviä esimerkein.

Tilaisuuden päätös ja kiitos
Risto Lappalainen, asiantuntija, työturvallisuus, Väylävirasto

Ohjelma oli klo 9:30-16:00 välisenä aikana ja sisältäen kahvi- ja lounastarjoilun.
Ohjelmassa oli varattu aikaa esittelypisteisiin tutustumiseen.

Lisätiedot:
Risto Lappalainen, Väylävirasto
029 534 3966, risto.lappalainen@vayla.fi

Kirsti Tarnanen-Sariola, Suomen Satamaliitto ry
050 564 6465, kirsti.tarnanen-sariola@satamaliitto.fi

Turvallisuusalan tuotteiden ja palveluiden esittelijät:

Dimex Oy
Etra Oy
Sievin Jalkine Oy
Työturvallisuuskeskus ry
Yepzon Oy

Lisätiedot: 
Markku Hakala, Satamaoperaattorit ry
050 3734544, markku.hakala@satamaoperaattorit.fi

Pasi Ritokostki, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry
0400 425497, pasi.ritokoski@akt.fi

Tapahtumapaikka

Tapahtumapaikkana oli Helsingin Kalasatamassa sijaitseva Työpajan auditorio ja sen  yhteydessä oleva aulatila osoitteessa Työpajankatu 13 A.  Linkki Työpajan sivuille.

Lisätiedot:
Kai Nieminen, Ammattiliitto Pro
050 444 9908, kai.nieminen@proliitto.fi

Työpajan auditorio ja sen lämpiö

Osallistumismaksut olivat:

Organisaation ensimmäinen osallistuja 100 e + alv 24% ja sitä seuraavat osallistujat 80 e + alv 24%.
Opiskelijaoille verkkolähetyksen välityksellä ilmainen osallistuminen ja lähiosallistuminen 50 e + alv 24%.
Esittelypiste 300 e + alv 24% sisältäen yhden henkilön osallistumisen ja sitä seuraavat henkilöt 80 e + alv 24%.
Alle 100 e (alv 0%) laskuihin lisättiin pienlaskutuslisä + alv 24%, paitsi maksettaessa maksulinkin kautta.

Osallistumismaksu kattoi ohjelman ja sähköisesti jaettavan luentomateriaalin sekä lounaan ja kahvit lähiosallistujille. Osallistumismaksut laskutettiin ja maksutiedot lähetettiin viimeisen ilmoittautumispäivän 3.10.2022 jälkeen. Mahdolliset alennukset organisaatiokohtaisesti huomioitiin automaattisesti.

Ilmoittautumisen peruutus oli mahdollista tehdä kuluitta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Peruuttamatta poisjääneiltä veloitettiin koko osallistumismaksu. Peruutuksen sijaan oli mahdollista lähettää toinen osallistuja tilalle. Vahvistus tilaisuuden toteutumisesta ja tietoa käytännön järjestelyistä lähetettiin viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Ohjelma- ja aikataulumuutokset olivat mahdollisia.

Lisätiedot:
Anne E. Suominen, Turun yliopisto
040 779 9494, anne.e.suominen@utu.fi

Järjestetyt tilaisuudet:

11.10.2022 Turvallinen satama – ADR, RID ja IMDG Lue lisää: Voima ja Käyttö 6-7/2022 Turvallinen satama – ADR, RID ja IMDG
16.1.2020 Turvallinen satama – opastaen ja oppien Lue lisää 16.1.2020 järjestetystä tilaisuudesta
16.1.2019 Tapaturmaton satama – Työturvallisuus yhteisellä työpaikalla Lue lisää 16.1.2019 järjestetystä tilaisuudesta
4.10.2017 Työturvallisuuskulttuuri satamassa – Turvallinen kuljetusketju yhteisellä työpaikalla
4.10.2016 Työturvallisuuskulttuuri satamassa – Turvallinen liikkuminen yhteisellä työpaikalla
28.9.2015 Työturvallisuuskulttuuri – Satama yhteisenä työpaikkana

Tilaisuuksien suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvat:

Aluehallintovirasto
Ammattiliitto Pro
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry
Autoliikenteen Työnantajaliitto ry
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Poliisi
Raideammattilaisten yhteisjärjestö JHL ry
Rajavartiolaitos
Rautatiealan Unioni RAU ry
Satamaoperaattorit ry
SKAL suoritealat ry
Suomen Konepäällystöliitto ry
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
Suomen Laivameklarit ry
Suomen Laivanpäällystöliitto ry
Suomen Merimies-Unioni SMU ry
Suomen Satamaliitto ry
Suomen Varustamot ry
Tulli
Turun yliopisto
Väylävirasto

Lisätiedot:
Anne E. Suominen, Turun yliopisto
040 779 9494, anne.e.suominen@utu.fi