Huomiovaatteet päällä oleva henkilö tekee muistiinpanoja satamassa

Turvallinen satama – ADR, RID ja IMDG

11.10.2022 09:30 - 16:00

Turvallinen satama – ADR, RID ja IMDG

Satama on yhteinen työpaikka, jossa työskentelevät henkilöt edustavat eri organisaatioita, kansallisuuksia ja kulttuureita. Siellä on siksi myös työturvallisuuden kannalta useita kriittisiä rajapintoja, joiden sujuvuus on tärkeä osa turvallista työympäristöä. Työturvallisuus on henkilöstöön kohdistuvien riskien hallintaa ja työnteon turvallisuuden ylläpitoa ja kehittämistä. Yhteisellä työturvallisuuskulttuurilla on suuri merkitys turvallisuuden saavuttamisessa.

Turvallinen satama – ADR, RID ja IMDG -tilaisuudessa käsitellään vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyviä aiheita eri toimijoiden välisen yhteistyön, tiedonkulun ja työturvallisuuden näkökulmasta.

Tilaisuus on suunnattu kaikille satamassa toimiville ja satamasidonnaisissa tehtävissä työskenteleville. Lähiosallistumisen lisäksi tilaisuuden puheenvuoroja voi seurata verkkolähetyksen kautta.

Ilmoittautuminen viimeistään 27.9.2022

Ohjelma

Tilaisuuden avaus ja tervetuloa
Risto Lappalainen, asiantuntija, työturvallisuus, Väylävirasto

Salainen agentti? Laivanselvittäjän rooli VAK-kuljetusten turvallisuudessa
Sari Turkkila, toiminnanjohtaja, Suomen Laivameklariliitto sekä
Laivameklariyrityksen edustaja

Satamakäyntiin liittyvät tiedot aluksen, viranomaisten ja sataman
välillä kulkevat laivanselvittäjän eli agentin käsien kautta.
Miten agenttien työ vaikuttaa muiden toimijoiden työn sujuvuuteen ja turvallisuuteen?
Keiden tiedoista ja työstä ovat agentit puolestaan riippuvaisia?

Hyvät turvallisuuskäytännöt kuljetusmuotojen vaihtuessa
Miina Grönlund, erityisasiantuntija, VAK, Liikenne- ja viestintävirasto

Uusittu VAK-laki edellyttää eri toimijoiden yhteistyötä jatkossa
kaikille tilapäisen säilytyksen paikoille
pakollisen sisäisen pelastussuunnitelman laatimisessa.

Vaarallisten kemikaalien varastointi satamissa – Tukesin luvat ja valvonta
Sara Lax, ylitarkastaja, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Satamassa vaarallisia kemikaaleja ja kaasuja voidaan säilyttää tilapäisesti
osana kuljetusta ja/tai varastoida – mihin asettuu raja näiden välillä?
Miten varastoinnin ja kuljetusten turvallisuusvaatimukset eroavat?
Miten Tukes luvittaa ja valvoo kokonaisuutta?

Tankkikontit osana IMDG-lasteja –  käsittelyn erityispiirteet laivalla ja satamassa
Mikko Juuti, Ship Operations Manager Finnsteve & Cargo Operations Manager Finnlines
Timo Vanhala, Senior Cargo Superintendent, Finnlines

Miten VAK-nestekonttien käsittely eroaa muiden konttien käsittelystä?
Riskit ja niihin varautuminen. Satamaoperaattorin ja varustamon yhteistyön askelmerkit.

ADR-kuljetusten turvallisuus kumipyöräliikenteessä

Turvallisuusneuvonantajan työkenttä  
Suomen Turvallisuusneuvonantajat ry

VAK-laki edellyttää turvallisuusneuvonantajan nimeämistä
raide- ja maantiekuljetukseen: kuka nimeää ja kenen avuksi.
Mikä on yrityksen, mikä neuvonantajan vastuu?
Esitys avaa tarpeita ja tehtäviä esimerkein.

Tilaisuuden päätös ja kiitos
Risto Lappalainen, asiantuntija, työturvallisuus, Väylävirasto

Ohjelma on klo 9:30-16:00 välisenä aikana ja sisältää kahvi- ja lounastarjoilun.
Ohjelmassa on varattu aikaa esittelypisteisiin tutustumiseen. Ohjelma- ja aikataulumuutokset ovat mahdollisia.

Lisätiedot:
Risto Lappalainen, Väylävirasto
029 534 3966, risto.lappalainen@vayla.fi

Kirsti Tarnanen-Sariola, Suomen Satamaliitto ry
050 564 6465, kirsti.tarnanen-sariola@satamaliitto.fi

Turvallisuusalan tuotteiden ja palveluiden esittelijöiksi ovat jo varmistuneet:

Dimex Oy
Sievin Jalkine Oy
Työturvallisuuskeskus ry
Yepzon Oy

Esittelypiste 300 e + alv 24% sisältäen yhden henkilön osallistumisen ja sitä seuraavat henkilöt 80 e + alv 24%.

Lisätiedot ja esittelypisteiden varaukset: 
Markku Hakala, Satamaoperaattorit ry
050 3734544, markku.hakala@satamaoperaattorit.fi

Pasi Ritokostki, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry
0400 425497, pasi.ritokoski@akt.fi

Tapahtumapaikka

Tapahtumapaikkana on Helsingin Kalasatamassa sijaitseva Työpajan auditorio ja sen  yhteydessä oleva aulatila osoitteessa Työpajankatu 13 A.  Linkki Työpajan sivuille.

Lisätiedot:
Kai Nieminen, Ammattiliitto Pro
050 444 9908, kai.nieminen@proliitto.fi

Työpajan auditorio ja sen lämpiö

Osallistumismaksut:

Organisaation ensimmäinen osallistuja 100 e + alv 24% ja sitä seuraavat osallistujat 80 e + alv 24%.
Opiskelijaoille verkkolähetyksen välityksellä ilmainen osallistuminen ja lähiosallistuminen 50 e + alv 24%.

Alle 100 e (alv 0%) laskuihin lisätään pienlaskutuslisä + alv 24%, paitsi maksettaessa maksulinkin kautta.

Osallistumismaksu kattaa ohjelman ja sähköisesti jaettavan luentomateriaalin sekä ohjelmaan merkityt lounaat ja kahvit lähiosallistujille. Osallistumismaksut laskutetaan ja maksutiedot lähetetään viimeisen ilmoittautumispäivän 3.10.2022 jälkeen. Mahdolliset alennukset organisaatiokohtaisesti huomioidaan automaattisesti.

Ilmoittautumisen peruutuksen voi tehdä kuluitta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Peruuttamatta poisjääneiltä veloitetaan koko osallistumismaksu. Peruutuksen sijaan on mahdollista lähettää toinen osallistuja tilalle. Vahvistus tilaisuuden toteutumisesta ja tietoa käytännön järjestelyistä lähetetään viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Ohjelma- ja aikataulumuutokset ovat mahdollisia.

Ilmoittautuminen viimeistään 27.9.2022

Lisätiedot:
Anne E. Suominen, Turun yliopisto
040 779 9494, anne.e.suominen@utu.fi

Aikaisemmin järjestetyt tilaisuudet:

16.1.2020 Turvallinen satama – opastaen ja oppien Lue lisää 16.1.2020 järjestetystä tilaisuudesta
16.1.2019 Tapaturmaton satama – Työturvallisuus yhteisellä työpaikalla Lue lisää 16.1.2019 järjestetystä tilaisuudesta
4.10.2017 Työturvallisuuskulttuuri satamassa – Turvallinen kuljetusketju yhteisellä työpaikalla
4.10.2016 Työturvallisuuskulttuuri satamassa – Turvallinen liikkuminen yhteisellä työpaikalla
28.9.2015 Työturvallisuuskulttuuri – Satama yhteisenä työpaikkana

Tilaisuuksien suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvat:

Aluehallintovirasto
Ammattiliitto Pro
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry
Autoliikenteen Työnantajaliitto ry
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Poliisi
Raideammattilaisten yhteisjärjestö JHL ry
Rajavartiolaitos
Satamaoperaattorit ry
SKAL suoritealat ry
Suomen Konepäällystöliitto ry
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
Suomen Laivameklarit ry
Suomen Laivanpäällystöliitto ry
Suomen Merimies-Unioni SMU ry
Suomen Satamaliitto ry
Suomen Varustamot ry
Tulli
Turun yliopisto
Veturimiesten liitto ry
Väylävirasto

Lisätiedot:
Anne E. Suominen, Turun yliopisto
040 779 9494, anne.e.suominen@utu.fi