Merialan kestävän kehityksen erikoistumiskoulutus 30 op

01.12.2023 - 31.05.2025

Koulutus  on tarkoitettu meriteollisuudesta, meri-, satama- ja logistiikka-alasta kiinnostuneille henkilöille, jotka ovat suorittaneet korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkinnon, aiemman opistotason tutkinnon, muun soveltuvan korkeakoulututkinnon tai vastaavan osaamisen muulla tavoin saavuttaneille.

Se koostuu merialan uusimmista aiheista ympäristönäkökulmiin painottuen. Koulutuksen tuottaa Turun yliopiston Teknillinen tiedekunta yhdessä Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian kanssa.

Koulutus on 30 op. laajuinen ja se suoritetaan 1,5 vuoden aikana. Se sisältää lähipäiviä oppilaitoksissa, mutta  se on mahdollista suorittaa myös etäopiskeluna.

Koulutus  on OPH:n rahoittama ja opiskelijoille ilmainen.

Lisätiedot Eija Velin, puh. 050 5311600, eija.velin@utu.fi

Hakuaika alkaa 3.6.2023 ja päättyy 31.10.2023

llmoittautumislinkki: https://link.webropol.com/s/Erko2023-25

Koulutuksen sisältö

Kevät 2024

Meriklusterin kokonaisuus ja aloitushaastattelu 5 op (TY, Teknillinen tiedekunta)

Mentorointi 2 op (TY, Teknillinen tiedekunta)

Kiertotalous meriklusterissa (TY, Teknillinen tiedekunta)

Syksy 2024

Tulevaisuuden autonomiset laivat 5 op (Yrkeshögskolan Novia)

Harjoitustyökurssi 5 op (TY, Teknillinen tiedekunta)

Kevät 2025

Merenkulun uudet teknologiat 5 op (Satakunnan ammattikorkeakoulu)

Oppimispäiväkirjojen palautus ja loppuhaastattelu 3 op (TY, Teknillinen tiedekunta)

Esite: Merialan kestävän kehityksen erikoistumiskoulutus 30 op