Kestävän kehityksen päivä merellä

17.08.2023

Paikka: Kaljaasi Ihana lähtee Laitakarin Satamasta. Osoite: Laitakarintie 345, Luvia/Eurajoki.

Aika: torstai 17.8.2023 klo 11.00-14.00

Tervetuloa viettämään kesäinen purjehduspäivä perinnepurjelaiva Kaljaasi Ihanalla ja tutustumaan kolmen merellisen hankkeen tuotoksiin liittyen siniseen talouteen, kestävään kehitykseen, matkailuun ja merelliseen yrittäjyyteen!

Purjehduspäivässä ovat mukana BlueCleanDigi-, MERI-CLEANTECH– ja BLUE-C -hankkeet. Edellä mainittujen hankkeiden tuotosten esittelyjen lisäksi pääsemme verkostoitumaan ja Perinnelaivayhdistys Ihana ry:n oppaan johdolla tutustumaan Luvian saariston historiaan ja perinnetietouteen tarinallisuuden keinoin. Purjehduksen aikana nautitaan lohikeittolounas ja iltapäiväkahvit.

Voit ilmoittautua tapahtumaan viimeistään maanantaina 14.8.2023 klo 15 mennessä tässä linkissä. Tilaisuus on osallistujille maksuton ja paikkoja on rajoitetusti. Ohjelmamuutokset mahdollisia.

Lisätietoja tapahtumasta voit kysyä hankkeiden yhteyshenkilöiltä.

 

Tilaisuuden järjestävät nämä hankkeet: 

BlueCleanDigi -hankkeen päätavoitteena on ollut nopeuttaa Satakunnan sinisen talouden kaksoissiirtymää ja elpymistä, jotta yritykset pystyisivät kasvattamaan tuottavuuttaan ja uudistamaan toimintaansa. Lisäksi hankkeen avulla on pyritty löytämään synergiaa ja uudenlaisia liiketoimintamalleja sinisen talouden yritysten välille. Hankkeen aikana on järjestetty mm. erilaisia työpajoja, joissa on tarjottu uutta tietoa ja liiketoimintaideoita sinisen talouden monimuotoisuuden lisäämiseksi Satakunnassa. Hanke on Euroopan aluekehitysrahaston osarahoitteinen ja toteutetaan 1.9.2021-31.8.2023, hankekoodi on A78064. Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hankkeen toteuttavat yhteístyössä Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus ja Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö. Yhteyshenkilö: projektinjohtaja Anne E. Suominen, 040 779 9494, anne.e.suominen@utu.fi

MERI-CLEANTECHhanke kokoaa kumppanuuksia merenkulun tiukentuvan ympäristösääntelyn ratkaisujen ympärille Satakunnassa, sillä uudet merenkulun ympäristösäännökset edellyttävät cleantech-ratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottoa sekä laivanrakennuksessa että laivaliikennettä tukevissa palveluissa kaikkialla maailmassa. Ratkaisujen kehittäjille on tarjolla suuria liiketoimintamahdollisuuksia, koska sääntely on globaalia. Hanke on Euroopan aluekehitysrahaston osarahoitteinen ja toteutetaan 1.4.2021-31.8.2023, hankekoodi on A 77086. Hankkeen toteuttaa Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus. Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Sari Repka, +358 40 801 9206, sari.repka@utu.fi

BLUE-C -hankkeen tavoitteena on edistää meri- ja rannikkoalueiden  pienyritystoimintaa parantamalla toimintaedellytyksiä ja liiketoimintamahdollisuuksia. Hanke tukee sinistä taloutta yhteistyötä, yhteisöllistä suunnittelua sekä kanssakäymistä vahvistamalla. BLUE-C on eurooppalainen  kuuden  maan yhteishanke, jossa luodaan digitaalinen oppimisalusta ja kestävän kehityksen periaatteille perustuvaa oppimateriaaleja parantamaan yrittäjien valmiuksia. Erasmus+ osarahoitteinen Blue-C -hanke alkoi vuoden 2022 alussa ja jatkuu vuoden 2023 loppuun.  Yhteyshenkilö: koulutuspäällikkö Kirsi Laitio, +358 40 779 9483, kirsi.laitio@utu.fi