Aava aurinkoinen meri kuvattuna laivan takakannelta

Boostia sinisen liiketoiminnan
cleantech- ja digiloikkaan

BlueCleanDigi tukee Satakunnan sinisen talouden yritysten kaksoissiirtymää hiilineutraaliin ja digitaalisempaan yritystoimintaan.

Boostia sinisen liiketoiminnan cleantech- ja digiloikkaan

BlueCleanDigi-hankkeessa tuotettuja materiaaleja voi lukea Mediassa– ja Tietopaketit-sivuilta.

Suorat linkit hankkeessa tehtyjen laajempien kartoitusten tuloksiin:

Kalasatamakartoituksen laaja raportti: BlueCleanDigi_Kalasatamakartoitus_31.8.2023

Kalasatamat ja purkupaikat elinkeinokalatalouden solmukohtina – Keskeiset tulokset ja johtopäätökset julkisten kalasatamien ja purkupaikkojen rakenteesta ja kehittämisestä: Kalasatamakartoitus_keskeiset_tulokset_31.5.2023

Merten monikäyttöalueet eli MariPark-konseptin kehittäminen Suomessa, alustava tarkastelu Eurajoen MariPark -alueesta. Tiivistelmä tuloksista: Case_Eurajoen_Maripark_12-2022

 

Hanke on päättynyt 31.8.2023. Hankkkeen tavoitteena oli tukea Satakunnan sinisen talouden yritysten kaksoissiirtymää hiilineutraaliin ja digitaalisempaan yritystoimintaan. Hanke yhdisti Turun yliopiston Brahea-keskuksen  ja Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön osaamisen. Turun yliopiston säästöohjelman osana tehty Brahea-keskuksen lakkauttaminen vuoden 2023 aikana ei vaikuttanut merkittävästi hankkeen toimintaan, vaan BlueCleanDigi toteutettiin suunnitelmien mukaan. Hanke oli Euroopan aluekehitysrahaston osarahoitteinen (A78064). Hanke rahoitettiin REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Uutisia