LILA

Valtakunnallisessa neuvoloiden kautta toteutettavassa kyselytutkimussa selvitetään leikki-ikäisten lasten ravinnon laatua ja sen yhteyttä lapsen terveyteen, kasvuun ja kehitykseen. Lisäksi tutkitaan lapsen ravinnon laatuun vaikuttavia tekijöitä.

Aineistoa on kerätty kevään ja kesän 2016 aikana. Analysoimme ja raportoimme tuloksia parhaillaan.