Tutkija, osallistu kyselyyn tutkimuksen vaikuttavuudesta!

Kysely on suunnattu eri sektoreilla ja uravaiheissa oleville Suomessa työskenteleville tutkijoille, väitöskirjatutkijat mukaan lukien.

Kyselyn tavoitteena on lisätä ymmärrystä tutkimuksen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ja sen todentamisen mahdollisuuksista ja tukea näin korkeakoulujen ja muiden tutkimusta tekevien ja rahoittavien organisaatioiden toteuttamia vaikuttavuuden arviointeja.

Kysely on osa Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) vaikuttavuuden arviointi -projektia ja sen tuloksia hyödynnetään kansallisessa vastuullisen arvioinnin edistämisessä.

Kysely on avoinna 2.-30.6.2023 ja siihen on mahdollista vastata sähköisellä lomakkeella.

Lisätietoja:
Projektin erityisasiantuntija Reetta Muhonen (reetta.muhonen(at)tsv.fi)
Julkaisufoorumi.fi