Potilaalle

Munasarjasyöpätutkimus DECIDER 

(aiemmin MUPET Faasi1, Faasi2/HERCULES)

TYKS:ssa ja Turun yliopistossa on v 2009 lähtien tutkittu munasarjasyöpää tarkoituksena kehittää munasarjasyövän diagnostiikkaa ja hoitoa. Lääkeresistenssi on yksi suurimmista haasteista syövän hoidossa. Suurin osa munasarjasyöpäpotilaista saa alkuun hyvän vasteen solunsalpaajahoidoille, mutta taudin uusiessa ja edetessä solut muuntuvat vastustuskykyisiksi lääkkeille.

Tavoitteet: Poikkitieteellisessä tutkimusprojektissamme pyrimme löytämään kasvaimista yksilöllisiä ominaisuuksia ja selvitämme lääkeresistenssin syitä.  Kehitämme diagnostisia työkaluja, joiden avulla voidaan tunnistaa paremmin ja aikaisemmassa vaiheessa potilaat, joille nykyhoidot eivät toimi. Hankkeen tavoitteena on löytää toimivia lääkeyhdisteitä syöpäkasvaimesta mitatun tiedon perusteella tilanteeseen, jossa potilaan tauti ei enää vastaa tavanomaisiin hoitoihin.

Kuka voi osallistua tutkimukseen?
Tutkimukseen otetaan mukaan potilaita, joilla epäillään munasarjasyöpää ja joiden leikkaushoito tapahtuu TYKS:in naistenklinikalla.  Tutkimukseen osallistumisesta ei ole välitöntä hyötyä, mutta osalla potilaista voidaan löytää kasvaimesta yksilöllisiä ominaisuuksia, jotka voivat vaikuttaa hoitoon taudin uusiessa. HERCULES-tutkimuksen potilailta aiemmin otettuja näytteitä voidaan hyödyntää jatkossa DECIDER-tutkimuksessa.

Näytekeräys: Tutkittavilta otetaan  leikkauksen yhteydessä kudosnäytteitä. Niitä tutkitaan mm WGS- ja RNA-sekvenointimenetelmillä sekä digitaalisen patologian avulla. Lisäksi hoitojen ja seurannan yhteydessä kerätään verinäytteitä TYKS:ssa, Salossa, Satasairaalassa Porissa sekä Vaasan keskussairaalassa. Verinäytteistä mitataan kasvainmerkkiaineita sekä kiertävää soluvapaata kasvain-DNA:ta (ctDNA). Osalla potilaista taudin levinneisyyttä ja hoitovastetta arvioidaan FDG-PET/TT-kuvantamisella.

Tutkimuksen rekisterinpitäjät ovat VSSHP ja Helsingin Yliopisto, jotka vastaavat yhdessä henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta. Tutkimuksen pääasiallisia rahoittajia ovat Euroopan Unioni, Syöpäsäätiö, Suomen Akatemia ja Sakari Alhopuro säätiö.

 

EU projektit:

DECIDER (2021->)https://www.deciderproject.eu/
4.2.2021 käynnistynyt projekti jatkaa HERCULES-tutkimuksen tavoitteita.  Uusia potilaita rekrytoidaan. Vsshp:n tiedote tutkimuksen käynnistymisestä

HERCULES-tutkimus (2015-2021) https://project-hercules.eu/index.html  Uusien potilaiden rekrytointi loppui helmikuussa 2021, mutta tutkimukseen osallistuvien potilaiden seuranta jatkuu ja näytteitä hyödynnetään DECIDER konsortiossa.

TUTKIMUSYHTEISTYÖ
Nykyaikainen tieteellinen tutkimus tehdään yhteistyössä kansainvälisten tutkijaryhmien kanssa. Tutkimusryhmämme on solminut yhteistyösuhteita kunkin alan parhaiden asiantuntijoiden kanssa EU-maissa ja EU-alueen ulkopuolella, jotta saavutetaan mahdollisimman laadukas tieteellinen lopputulos. Tutkimuksessa kerättyä tietoa ja näytteitä voidaan lähettää seuraaville yhteistyötahoille analysoitaviksi, mutta tällöinkin tiedot ovat koodattuja, eivätkä sisällä tunnistetietoja.

 

AURIA Biopankki
Teemme yhteistyötä Auria biopankin kanssa. Mikäli tutkimukseemme osallistuva potilas on antanut Auria biopankki-luvan, luovutamme tutkimuksesta ylijääneet näytteet biopankkiin.

 

YHTEYSTIEDOT

Tutkijalääkäri
Dos Johanna Hynninen
Gynekolgisen onkologian erikoislääkäri
TYKS Naistenklinikka
johanna.hynninen@tyks.fi

Tutkimushoitajat Nina Halme / Tiina Vartiala/ Lotta Blomberg
TYKS Naistenklinikka
ke-to puh. 02-313 9340
nina.halme@tyks.fi