Ratkaisukeskeiset menetelmät ja konsultaatio erityisopettajan työssä 4 op (moduuli IV)

Kohderyhmä

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat (veo)

Tavoitteet

Koulutuksen jälkeen osallistuja tuntee ja osaa soveltaa erilaisia tekniikoita ja menetelmiä konsultatiivisessa toiminnassa, tunnistaa organisaatioiden toimintaan ja vuorovaikutukseen liittyviä haasteita sekä osaa hyödyntää voimavarakeskeistä lähestymistapaa työssään.

Sisältö ja toteutus

Koulutus sisältää verkon kautta toteutettavia reaaliaikaisia luentoja, verkkokeskusteluja koulutuksen tueksi rakennetulla verkkoalueella ja soveltavia tehtäviä.

Työpajat

Koulutus toteutetaan syksyllä 2023 seuraavina päivinä ja seuraavin teemoin:

23.8.2023 klo 13.-15.30 Prosessiajattelu ja systeeminen työote konsultaation perustana

7.9.2023 klo 13.-15.30 Tulevaisuuden ennakointi dialogi ja muut konsultaation menetelmät

14.9.23 klo 14-15.30 Reflektio ja reflektiivinen työote

19.10.23 klo 14-15.30 Konsultaatiota on moneksi

24.10.2023 klo 13.-15.30 Restoratiivinen työskentely

3.11.2023 klo 13.-15.30 Motivoiva ja sovitteleva työote käytännössä

16.11.2023 klo 13.-15.30 Muutokseen tähtäävä työskentely

30.11.23 klo 12-15.30 Päätösseminaari

Ilmoittautuminen

OPH:n rahoittama kouluts on ilmainen ja ilmoittautuminen sitova. Ilmoittaudu: https://ty.fi/pitoa-ja-vetoa-moduuli-4