Ratkaisukeskeiset menetelmät ja konsultaatio erityisopettajan työssä 4 op (moduuli IV)

Kohderyhmä

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat (veo)

Tavoitteet

Koulutuksen jälkeen osallistuja tuntee ja osaa soveltaa erilaisia tekniikoita ja menetelmiä konsultatiivisessa toiminnassa, tunnistaa organisaatioiden toimintaan ja vuorovaikutukseen liittyviä haasteita sekä osaa hyödyntää voimavarakeskeistä lähestymistapaa työssään.

Sisältö ja toteutus

Koulutus sisältää verkon kautta toteutettavia reaaliaikaisia luentoja, verkkokeskusteluja koulutuksen tueksi rakennetulla verkkoalueella ja soveltavia tehtäviä.

Työpajat

Koulutus toteutetaan syksyllä 2023. Tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Ilmoittautuminen

OPH:n rahoittama kouluts on ilmainen ja ilmoittautuminen sitova. Ilmoittautua voi tästä linkistä: https://ty.fi/pitoa-ja-vetoa-moduuli-4